فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

200 - راه راست و صراط مستقیم:

عن علی بن ابیطالب رضی الله عنه (سلام الله علیه) عن النبی (علیه السلام) انه قال: و ذکر القرآن فقال: هو الصراط المستیقم.
بروایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)قرآن را یاد کرد و آنگاه فرمود: قرآن راه راست و صراط مستقیم است.

201 - آثار قرائت قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر شما باد مراجعه کردن به کتاب خدا قرآن کریم زیرا کتاب خدا ریسمان استوار و نور آشکار و شفاء سودمند می باشد و سیراب خوشگواری است که تشنگی را برطرف می نماید، و برای چنگ زننده بدان نگاهدارنده از لغزشها و برای آویختگان (پیروانش) موجب رهائی از عذاب الهی است، در آن کجی نیست تا راست گردد، از حق و حقیقت بر نمی گردد تا از آن دست برداشته شود، تکرار بسیار و فرو رفتن در گوش آنرا کهنه نمی سازد. کسی که آنرا بگوید راستگو است و هرکه از آن پیروی کند به بهشت جاوید پیشی گرفته است.

202 - حجت خدا بر مردم:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): فالقرآن آمر زاجر، و صامت ناطق، حجه الله علی خلقه اخذ علیه میثاقهم.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم فرمان دهنده و باز دارنده، و خاموش و گویا، و حجت خدا بر مردم می باشد، که خدا بر اساس قرآن از مردم پیمان گرفته است.