فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

199 - اسرار قرآن:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): ظاهر القرآن انیق و باطنه عمیق.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ظاهر قرآن زیبا، و درونش ژرف است.

200 - راه راست و صراط مستقیم:

عن علی بن ابیطالب رضی الله عنه (سلام الله علیه) عن النبی (علیه السلام) انه قال: و ذکر القرآن فقال: هو الصراط المستیقم.
بروایت علی بن ابیطالب (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)قرآن را یاد کرد و آنگاه فرمود: قرآن راه راست و صراط مستقیم است.

201 - آثار قرائت قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: بر شما باد مراجعه کردن به کتاب خدا قرآن کریم زیرا کتاب خدا ریسمان استوار و نور آشکار و شفاء سودمند می باشد و سیراب خوشگواری است که تشنگی را برطرف می نماید، و برای چنگ زننده بدان نگاهدارنده از لغزشها و برای آویختگان (پیروانش) موجب رهائی از عذاب الهی است، در آن کجی نیست تا راست گردد، از حق و حقیقت بر نمی گردد تا از آن دست برداشته شود، تکرار بسیار و فرو رفتن در گوش آنرا کهنه نمی سازد. کسی که آنرا بگوید راستگو است و هرکه از آن پیروی کند به بهشت جاوید پیشی گرفته است.