فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

197 - بهار دل:

قال علی (علیه السلام) ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل هذا القرآن، فانه حبل الله المتین، و سببه الامین، و فیه ربیع القلب، و ینابیع العلم، و ما للقلب جلاء غیره.
خدای سبحان هیچ کس را به چیزی چون قرآن اندرز نداده است؛ زیرا آن ریسمان استوار خداست و واسطه امین و درستکاری اوست. در قرآن بهار دل است و چشمه های دانش و برای دل جز آن صیقلی وجود ندارد.

198 - نوری تابناک:

(خداوند) قرآن را بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرو فرستاد، در حالی که نوری است که قندیل های آن خاموش نمی شود و چراغی است که افروختن آن فرو نمی نشیند و دریایی است که ژرفای آن پیدا نمی شود و راهی است که رفتن در آن گمراهی ندارد و شعاعی تابان است که روشنی آن پایان ندارد و جدا کننده حق و باطل است که دلیل و برهانش سست نمی گردد و بنایی است که پایه های آن ویران نمی شود و شفابخشی است که با وجود آن بیماری ها موجب ترس و بیم نمی شود و ارجمندی است که یارانش شکست نمی خورد و حقی است که مددکاران آن مغلوب نمی شود.

199 - اسرار قرآن:

قال امیر المؤمنین (علیه السلام): ظاهر القرآن انیق و باطنه عمیق.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: ظاهر قرآن زیبا، و درونش ژرف است.