فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

180 - تاثیرات آیات قرآن بر حاکم ظالم

مردی از دنیا رفت که قبل از مردن، کسی را وصی خود و سرپرست فرزندان خود قرار داده بود. یکی از حاکمان ظالم نزد وصی آن مرد پیغام فرستاد که شنیده ام فلانی مرده و هزار تومان (پول آن روز) از او باقی مانده است، دویست تومان آن را به من قرض بده.
وصی آن مرد کیسه پر از سکه محتوی دویست تومان به دامن یتیم گذاشت و نامه ای نوشت و در آن نامه این آیه را نوشت و نزد آن حاکم ظالم فرستاد:
ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا**سوره نساء، آیه 10.***
کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند در حقیقت آنها در شکم خود آتش فرو می برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان قهر حق خواهند افتاد.
آن حاکم ظالم وقتی که نامه را خواند و آیه فوق را نیز مطالعه کرد از تهدید خداوند هراسناک شده و اشک از چشمانش جاری گشت. از کودک یتیم پرسید: آیا به مکتب می روی؟ گفت: آری. پرسید: درس قرآن می خوانی؟ گفت: آری. پرسید: قرآن را حفظ می کنی؟ گفت: آری. گفت: یکی از آیاتی را که حفظ کرده ای بخوان. کودک یتیم گفت:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن **سوره اسراء، آیه 34.***.
یعنی: نزدیک مال یتیم نشوید جز در مواردی که به صلاح یتیم باشد.
حاکم ظالم باز تحت تاثیر قرار گرفت و بی اختیار گریست و بعد گفت: برخلاف فرمان خدا کاری انجام نمی دهم. کیسه پول را برنداشت و لباس و جایزه ای به کودک داد و برای وصی هم خلعتی فرستاد.

بخش دوم: اوصاف قرآن:

181 - قرآن در همه شئون زندگی:

کتاب الله تبصرون به، و تنطقون به، و تسمعون به، و ینطق بعضه ببعض، و یشهد بعضه علی بعض، و لا یختلف فی الله، و لا یخالف بصاحبه عن الله.
کتاب خداوندی است که با آن می بینید، و با آن سخن می گویید و با آن می شنوید و بعضی از آیات قرآنی بعضی دیگر را توضیح می دهد و بعضی از آن (به تفسیر و تاویل) بعضی دیگر شهادت می دهد. در بیان الهیات هیچ اختلافی در میان آیاتش نیست و کسی که با قرآن همدم باشد، از خدا منحرف نمی شود.