فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

176 - تجلیل از قرآن

کسی که از قرآن تجلیل کند از خدا تجلیل کرده و کسی که قرآن را تجلیل نکند، به حریم خدا اهانت کرده است.

177 - سرور کلام

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) یا علی! سید الکلام القرآن.
ای علی! سرور کلام، قرآن است.

178 - بزرگترین و برترین چیز

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: به هرکس که خدا قرآن کریم را بخشد و او اعتقاد کند که به کسی چیزی برتر از قرآن داده شده محققا چیز بزرگی را کوچک و کوچکی را بزرگ شمرده است.