فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

173 - بالاترین ثروت دنیا

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: کسی که معارف قرآن را دریافته، شایسته نیست که گمان کند که کسی چیزی بالاتر و والاتر از او دارد؛ زیرا اگر کسی تمام ثروت دنیا را به دست آورد، باز هم قرآن از آن بالاتر و برتر است.

174 - گرامی داشت قرآن

خداوند در روز قیامت خواهد فرمود: به عزت و جلال خودم سوگند که هرکه تو را گرامی داشته او را گرامی خواهم داشت، و اهانت خواهم کرد به کسانی که به تو اهانت کرده اند.

175 - حرمت قرآن شریف

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن شریف از هر چیزی بجز خدا برتر است، هرکس به قرآن احترام گذارد محققا خدا را احترام کرده و هرکه قرآن را احترام نکند حرمت خدا را سبک شمرده است و حرمت قرآن بر خداوند مانند حرمت پدر به پسرش می باشد.