فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

171 - تصدیق کننده

و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه **انعام / 92.***.
و این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم، (و) کتابهایی را که پیش از آن آمده تصدیق می کند.

172 - برتری قرآن

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برتری قرآن بر دیگر سخنان، همچون برتری خدا بر خلق خود است.

173 - بالاترین ثروت دنیا

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: کسی که معارف قرآن را دریافته، شایسته نیست که گمان کند که کسی چیزی بالاتر و والاتر از او دارد؛ زیرا اگر کسی تمام ثروت دنیا را به دست آورد، باز هم قرآن از آن بالاتر و برتر است.