فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش اول: منزلت و اهمیت قرآن

170 - تجلیل از نام خدا

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود:
هرکس کاغذی را که بسم الله الرحمن الرحیم روی آن نوشته شده است به خاطر تجلیل از خدا و نام مقدسش از زمین بلند کند تا پایمال نشود، نزد خدا در زمره صدیقان به حساب می آید و از گناهان پدر و مادرش کاسته می شود هر چند مشرک باشند.

171 - تصدیق کننده

و هذا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یدیه **انعام / 92.***.
و این خجسته کتابی است که ما آن را فرو فرستادیم، (و) کتابهایی را که پیش از آن آمده تصدیق می کند.