فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

نهم - ثواب روانه ساختن هزار است زین و لجام کرده در راه خدای تعالی:

چنان که در حدیث سابق گذشت.

دهم - حمایت هفتاد و پنج هزار فرشته:

در اصول کافی به سند خود از حضرت ابو جعفر باقر (علیه السلام) آمده که فرمود: هرکس در راه روا ساختن حاجت برادر مسلمانش قدم بردارد، خداوند او را با هفتاد و پنج هزار فرشته سایه می دهد، و هیچ گامی بر نمی دارد مگر این که به خاطر آن حسنه ای برایش نوشته شود، و گناهی از او دور گردد، و درجه ای بالا رود، پس هرگاه از انجام حاجت او فراغت یافت خدای - عزوجل - برای او به خاطر آن پاداش یک حج و یک عمره می نویسد**کافی: 2/197.***.

یازدهم - ثواب هزار سال خدمت پروردگار:

روایتی که شیخ صدوق به سند خود از امیرالمؤمنین (علیه السلام) از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) آورده که فرمود: هرکس در جهت روا ساختن برادر مؤمن خویش که رضای خدای - عزوجل - در آن باشد و برای او مصلحتی در آن هست، تلاش کند، مثل آن است که خدای - عزوجل - را هزار سال خدمت کرده که یک چشم بر هم زدن در معصیت او نیفتاده باشد**کمال الدین: 2/541.***.