فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

اول - ثواب حج بیت الله الحرام:

بر این امر دلالت می کند روایتی که در اصول کافی به سند صحیحی از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) است لکه فرمود: هرکس در بر آوردن حاجت برادر مسلمان خود گام بر دارد و در آن جدیت کند، و خداوند بر آورده شدن آن حاجت را به دست او قرار دهد، خدای - عزوجل - برایش ثواب یک حج و یک عمره و اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام و روزه آن ها را می نویسد، و اگر در آن تلاش کند ولی خداوند بر آورده شدن این حاجت را بر دست او قرار ندهد، خدای - عزوجل - یک حج و یک عمره برای او خواهد نوشت**کافی: 2/198.***.
و نیز از آن حضرت است که فرمود: راستی که بر آوردن حاجت یک مؤمن نزد من از بیست حج خوشایندتر است که در راه هر حج صاحب آن صد هزار دینار یا درهم خرج کرده باشد**کافی: 2/193.***.
می گویم: شاید اختلاف در ثواب از جهت اختلاف درجات حاجت یا در خواست کننده آن باشد.

دوم - ثواب عمره

سوم - ثواب اعتکاف (ماندن حداقل سه روز در مسجد جامع شهر برای عبادت) دو ماه در مسجد الحرام