فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

83- ثواب احسان به مولایمان صاحب الزمان (علیه السلام)

این مطلب به چند جهت بیان می گردد:
یکی این که: دعا - چنان که پیش تر توضیح دادیم - تعظیم و گرامیداشت افراد و از اقسام احسان و نیکی است، که پر واضح است.
دوم: این که دعا کردن در پیش افتادن فرج و ظهور، تأثیر و مدخلیت دارد. چنان که در حدیثی این معنی گذشت و آن را توضیح دادیم، و اهتمام ورزیدن به تمام آنچه در این امر عظیم مؤثر است احسان به مولای خائف و غایب از نظرمان می باشد.
سوم: این که این دعا اطاعت از امر آن حضرت است، و فرمانبرداری نسبت به مولی به هرگونه که باشد احسان به او است.
بلکه می گویم: دعا برای آن حضرت احسان به خاتم انبیا و امامان معصوم، و تمام پیغمبران و رسولان و همه مؤمنان است. زیرا که فرج آن جناب در واقع فرج تمام اولیای خدا است. چنان که امام صادق (علیه السلام) در دعای خود بعد از نماز ظهر بیست و یکم ماه رمضان به این مطلب تصریح کرده. پس طلب کردن آن از واضح ترین اقسام احسان است.

84 - ثواب گرامیداشت و اداء حق عالم

با توجه به این که دعا کردن تجلیل و احترام و نوعی گرامیداشت است، چنان که در بحار از امام صادق (علیه السلام) روایت است که فرمود: هرکس فقیه مسلمانی را گرامی بدارد، روز قیامت در حالی خدای تعالی را ملاقات خواهد کرد که از او راضی باشد**بحارالانوار: 2/44. ***.
و نیز در بیان حق عالم از امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که فرمود: باید که در حضور و غیاب احترام او حفظ شود، و حق او شناخته گردد، که عالم از روزه داری که شب ها را به عبادت به سر برد، و در راه خدا جهاد کند اجرش بیشتر است**بحارالانوار 2/43. ***.
می گویم: پوشیده نیست که مولایمان صاحب الزمان (علیه السلام) کاملترین مصادیق این عنوان بلکه عالم حقیقی است، چنان که در خصال از حضرت امام صادق (علیه السلام) آمده که فرمود: مردم بر سه گونه اند: عالم و متعلم و خاشاک، پس ما علماییم، و شیعیانمان متعلمند، و سایر مردم خاشاک می باشند**خصال 1/123.
***.
می گویم: چون دعا کردن حفظ حرمت آن حضرت است در حضور و غیاب، بر مؤمن لازم است که به آن اهتمام ورزد، زیرا که آن جناب از دیدگان غایب، و نزد اهل بیتش حاضر است، و به فارسی در این باره سروده ام:

ای غایب از نظر نظری سوی ما فکن - آشفته بین ز غیبت روی تو مرد و زن
پوشیده نیست حالت افکار ما ز تو - حاضر میان جمعی و غایب ز انجمن

پیش از این نیز مطالبی مناسب این موضوع آورده ایم.

85 - ثواب گرامیداشت شخص کریم

با توجه به مطالب مختلفی که در این کتاب آمده معنی فوق نیازی به بیان و توضیح ندارد.