فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

80 - تعظیم شعائر الهی

خداوند متعال می فرماید: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب**سوره حج، آیه 32.
***؛ و هرکس شعائر خداوند را تعظیم کند، همانا از تقوای دل ها است.
طبرسی رحمةالله فرموده: و هرکس شعائر خداوند را تعظیم کند یعنی: معالم دین خدا و علامت هایی که برای اطاعت خویش قرار داده است**مجمع البیان: 7/83.
***.
می گویم: چون وجود امام (علیه السلام) از مهم ترین آن علامت ها و نشانه ها است، بدون تردید تعظیم آن حضرت بهترین اقسام آن می باشد. و از جمله اقسام تعظیم: دعا برای آن حضرت است.

81- ثواب کسی که در رکاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) شهید شده است.

82- ثواب شهادت زیر پرچم حضرت قائم (علیه السلام)

دلیل بر دو مکرمت فوق روایتی است که در مجمع البیان از حارث بن المغیره آمده که گفت: در محضر ابوجعفر باقر (علیه السلام) بودیم. فرمود: آن که از شما این امر را شناخته و منتظر آن باشد و خوبی را در آن ببیند، مانند کسی است که به خدا قسم در رکاب قائم آل محمد (علیه السلام) با شمشیر خود جهاد کرده باشد. سپس فرمود: بلکه والله مثل کسی است که در خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) با شمشیرش جهاد کرده باشد، و بار سوم فرمود: بلکه به خدا قسم همچون کسی است که در خیمه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) شهید شده باشد**مجمع البیان: 9/238. ***.
می گویم: وجه استشهاد این که: دعا کننده برای تعجیل فرج مولی صاحب الزمان (علیه السلام) از جمله مصادیق این عنوان است، چون از آثار انتظار، دعا کردن به زبان می باشد.
و نیز در تفسیر البرهان از حسن بن ابی حمزه از پدرش ابوحمزه است که گفت: به حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) عرضه داشتم، فدایت شوم! سنم بالا رفته و استخوانم سست گشته و مرگم نزدیک شده است و می ترسم پیش از آن که این امر (حکومت شما) را دریابم مرگم فرا رسد. فرمود: ای ابوحمزه! هرکه به ما ایمان آورد و حدیث ما را تصدیق کرد، و به انتظار دوران ما نشست مانند کسی است که زیر پرچم قائم (علیه السلام) کشته شود، بلکه به خدا سوگند! زیر پرچم رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) (به شهادت رسد**البرهان: 4/293.***).
می گویم: پوشیده نیست که هرکس با نیت پاک برای تعجیل ظهور مولایش دعا کند و نصرت حضرتش را بر دشمنان خواستار باشد، مصداق این عنوان خواهد بود، و به این فایده بزرگ نایل خواهد شد.