فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

79 - ثواب عبادت کنندگان

دلیل بر این که دعا کننده برای تعجیل فرج حضرت قائم (علیه السلام) همچون ثواب عبادت تمام بندگان را درک می کند، روایتی است که در تفسیر البرهان و غیر آن مسنداً از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) آمده که: به علی بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود: همانا مثل تو همچون (قل هو الله احد) است، که هرکس آن را یک بار بخواند مانند آن است که یک سوم قرآن را خوانده باشد، و هرکه آن را دو بار بخواند مثل این است که دو سوم قرآن را خوانده باشد، و هرکه آن را سه بار بخواند، مانند کسی است که تمام قرآن را خوانده باشد. تو نیز چنین هستی که هرکس در دل، دوستت بدارد یک سوم ثواب بندگان را خواهد داشت، و هرکه به دل و زبانش دوستت بدارد، دو سوم ثواب تمام بندگان برای او خواهد بود**تفسیر البرهان: 4/521؛ چنانکه محبت امیرالمؤمنین (علیه السلام) نشانه حلال زاده بودن است که از اصحاب رسول خدا (ص) در کتب شیعه و سنی مشهور است که می گفتند: ما فرزندان خود را به محبت علی بن ابی طالب آزمایش می کردیم، از درگاه خداوند خواهانیم که ما را بر دوستی و ولایت آن حضرت زنده بدارد و بمیراند و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان حضراتش کوتاه نگرداند. (مترجم)***.
می گویم: وجه استشهاد این که منظور از محبت و دوستی به زبان آن است که محبت قلبی با زبان اظهار گردد، و منظور از محبت با دست اظهار محبت قلبی به وسیله دست می باشد، با هر کاری که از او ساخته است، پس هر آن که برای مولایمان صاحب الزمان (علیه السلام) در خواست یاری و فرج کند به خاطر محبت نسبت به امیرمؤمنان (علیه السلام)، دست هایش را به سوی آسمان بردارد، و از درگاه خداوند این حاجت بزرگ را تقاضا نماید، در حق او مصداق می یابد که دوستدار امیرالمؤمنین (علیه السلام) است، و دوستی آن جناب را با دست و زبان ابراز می دارد. چنان که هرگاه کسی شخصی را دوست بدارد و بداند که آن شخص فرزندی است زندانی یا بیمار، و بدین جهت آن شخص بی نهایت اندوهگین است، محبت او را وا می دارد که درباره فرزندش دعا کند، و بدین وسیله دوستی خویش را نسبت به آن شخص اظهار می نماید.
و باید دانست که اظهار محبت با دست اقسامی دارد، از جمله: یاری کردن محبوب و دفع آزار از او، یا از کسانی که مورد علاقه محبوب هستند به هر وسیله و ابزاری که می تواند از ابزارهای جنگی و غیر این ها.
و از جمله: نصرت و یاری محبوب با دعا کردن درباره او، و دست ها را به هنگام دعا به سوی آسمان بلند نمودند.
و از جمله: نوشتن فضایل محبوب و امور دیگری که در این زمینه باشد، و با آن محبت قلبی آشکار گردد، چنان که پوشیده نیست.

80 - تعظیم شعائر الهی

خداوند متعال می فرماید: و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب**سوره حج، آیه 32.
***؛ و هرکس شعائر خداوند را تعظیم کند، همانا از تقوای دل ها است.
طبرسی رحمةالله فرموده: و هرکس شعائر خداوند را تعظیم کند یعنی: معالم دین خدا و علامت هایی که برای اطاعت خویش قرار داده است**مجمع البیان: 7/83.
***.
می گویم: چون وجود امام (علیه السلام) از مهم ترین آن علامت ها و نشانه ها است، بدون تردید تعظیم آن حضرت بهترین اقسام آن می باشد. و از جمله اقسام تعظیم: دعا برای آن حضرت است.

81- ثواب کسی که در رکاب رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) شهید شده است.