فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

40 - داخل شدن به بهشت به ضمانت رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم)

دلیل بر این - اضافه بر آنچه قبلا گذشت که این دعا مایه شفاعت است - روایتی است که صدوق در خصال مسندا آورده که رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) فرمود: هرکس پنج چیز را برای من ضامن شود، بهشت را برای او ضمانت کنم. گفته شد: یا رسول الله! آن ها چیست؟ فرمود: نصیحت برای خداوند - عزوجل - و نصیحت (و خیر خواهی) برای رسول او، و نصیحت برای کتاب خدا، و نصیحت برای جامعه مسلمین**خصال صدوق: 1/294.***.
می گویم: نصیحت، خیر خواهی است. و تردیدی نیست که تمام اقسام پنج گانه فوق با دعا کردن برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان (علیه السلام) حاصل می شود، زیرا که با ظهور آن حضرت غم و ناراحتی از اولیای خدا بر طرف شده و رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) مسرور گشته و احکام کتاب الهی آشکار شده. و دین خدا بر جهان، غالب و فرج برای جامعه مسلمین حاصل خواهد گشت.

41 - مشمول دعای رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم)

در احتجاج آمده که رسول اکرم (علیه السلام) پس از یاد کردن ائمه اطهار (علیه السلام) دست های خود را به دعا برداشت و گفت: خدایا! دوست بدار هرکس خلفای مرا دوست بدارد و ولای امامان امتم را پس از من داشته باشد، و دشمن بدار هر آن که با آن ها دشمنی کند، و هرکه آن ها را یاری کند یاری اش کن و هرکس خواریشان را بخواهد خوارش گردان...**احتجاج: 1/98.***.
و بدون شک دعا برای مولی صاحب الزمان (علیه السلام) موالات و یاری آن حضرت و تمام امامان بر حق (علیه السلام) است.(و چنین کسی مشمول دعای خیر رسول الله خدا (صلی الله علیه و آله وسلم)می شود). مطالب دیگری که دلالت بر این معنی دارد نیز خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.

42 - آمرزش گناهان و مبدل شدن سیئات به حسنات

بر این امر دلالت می کند روایتی که شیخ احمد بن فهد حلی (رحمةالله) در کتاب عدةالداعی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) آورده که فرمود: هیج قومی به ذکر خدای - عزوجل - ننشینند مگر این که فرشته ای از آسمان ها آنان را آواز دهد که: برخیزید! به تحقیق که سیئات شما مبذل به حسنات شد و همگی تان آمرزیده شدید**عده الداعی: 238.***.
وجه دلالت این که: دعا برای مولایمان صاحب الزمان (علیه السلام) از اقسام ذکر خداوند است، پی در هر جلسه ای که مؤمن برای مولایش دعا کند به این مکرمت نائل گردید است. دلیل بر این که یاد آن حضرت از اقسام ذکر خدا است، روایتی است که در وسائل و کافی از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) آمده که فرمود: هر آن گروه که در جلسه ای گرد هم آیند و ذکر خدا نکنند و از ما یاد ننمایند، جز این نیست که آن مجلس روز قیامت مایه حسرت آن ها خواهد بود.
سپس فرمود: ابو جعفر (علیه السلام) می فرمود: ذکر ما از (اقسام) ذکر خدا است و یاد دشمنان ما را (مصادیق) یاد شیطان می باشد**وسائل الشیعه: 4/1180؛ و کافی: 2/296.***.