فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

4- مصایب آن حضرت (علیه السلام)

مصیبت های آن حضرت (علیه السلام) بسیار است، همانند مصایب پدران و اجداد بزرگوارش - به ویژه حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) - بر او نیز وارد است، که ولی خون آن ها است - چنان که در تفسیر آمده -. و دعا کردن برای مصیبت دیده مستحب است، چنان که در اخبار و احادیثی که از ائمه اطهار (علیه السلام) وارد شده منقول است.

5- محبت متقابل آن حضرت (علیه السلام)

محبت آن حضرت (علیه السلام) به مؤمنان و محبت مؤمنان به آن حضرت از مهم ترین انگیزه های دعا کردن برای آن حضرت و درخواست تعجیل فرج آن جناب از پرورگار متعال است.
و اما محبت آن حضرت (علیه السلام) نسبت به مؤمنین: دسته های مختلفی از اخبار بر آن دلالت دارد از جمله:
1- احادیثی که دلالت می کند: امام نسبت به مؤمنین به منزله والد مهربان و پدر شفیق، بلکه برای آن ها از پدر هم مهربان تر است.
2- اخباری که دلالت دارد: شیعیان به منزله برگ هایی برای درخت امامت هستند.
3- روایاتی آمده که: امام به خاطر حزن شیعیانش محزون و در مصایب آن ها متأثر و در بیماری آن ها متألم می گردد.
4- احادیثی که دلالت می کند: امام (علیه السلام) برای شیعیانش و در حق آنان دعا می کند.
5- روایاتی دلالت دارد که: امام (علیه السلام) انفال و مانند آن را برای شیعیانش در زمان غیبت مباح نموده است.
6- اخباری دلالت می کند که: امام (علیه السلام) برای دوستانش دادرسی می کند، در موارد بسیار نیز این امر اتفاق افتاد که بعضی از آن ها را در این کتاب آورده ایم.
7- آنچه دلالت می کند که امام (علیه السلام) در تشییع جنازه مؤمن حاضر می شود.
8- احادیثی که حاکی از گریستن امامان (علیه السلام) هنگام گرفتاری دوستانشان و هنگام وفاتشان و غیر این ها می باشد که ان شاء الله بر پژوهنده پوشیده نمی ماند.
البته محبت مؤمن نسبت به آن جناب از واجباتی است که حقیقت اسلام و قبولی اعمال با آن حاصل می شود، بلکه برای محبت آن حضرت تأثیر خاصی هست که ان شاءالله تعالی در بخش هشتم کتاب خواهیم گفت، پس ای دوستان و مشتاقان آن حضرت! برای حبیب خویش دعا کنید و از خداوند بخواهید که دیدارش را نصیب شما گرداند.

حرف ن