فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

3- محنت آن حضرت (علیه السلام)

در کتاب غیبت نعمانی به سند خود از حضرت ابوعبدالله صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هرگاه قائم - عجل الله تعالی فرجه الشریف - بپاخیزد از جاهلان مردم، بیشتر از آنچه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) از جاهلان جاهلیت صدمه کشید، محنت می بیند. فضیل گوید: عرض کردم: این چگونه است؟ فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) در حالی به سوی مردم آمد که سنگ و کلوخ و چوب های تراشیده را می پرستیدند، ولی هنگامی که قائم (علیه السلام) ما بپاخیزد، در حالی با مردم مواجه می شود که همه آنان کتاب خدا را علیه او تأویل می کنند و با آن بر او احتجاج می نمایند.**الغیبه النعمانی: 296.***
روایات دیگری هم در این باره هست که در این مختصر از آوردن آن ها خودداری می گردد.
این از محنت زمان ظهور آن حضرت، و اما محنت هایی که در عصر غیبت دارد بر کسی پوشیده نیست.

4- مصایب آن حضرت (علیه السلام)

مصیبت های آن حضرت (علیه السلام) بسیار است، همانند مصایب پدران و اجداد بزرگوارش - به ویژه حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) - بر او نیز وارد است، که ولی خون آن ها است - چنان که در تفسیر آمده -. و دعا کردن برای مصیبت دیده مستحب است، چنان که در اخبار و احادیثی که از ائمه اطهار (علیه السلام) وارد شده منقول است.

5- محبت متقابل آن حضرت (علیه السلام)

محبت آن حضرت (علیه السلام) به مؤمنان و محبت مؤمنان به آن حضرت از مهم ترین انگیزه های دعا کردن برای آن حضرت و درخواست تعجیل فرج آن جناب از پرورگار متعال است.
و اما محبت آن حضرت (علیه السلام) نسبت به مؤمنین: دسته های مختلفی از اخبار بر آن دلالت دارد از جمله:
1- احادیثی که دلالت می کند: امام نسبت به مؤمنین به منزله والد مهربان و پدر شفیق، بلکه برای آن ها از پدر هم مهربان تر است.
2- اخباری که دلالت دارد: شیعیان به منزله برگ هایی برای درخت امامت هستند.
3- روایاتی آمده که: امام به خاطر حزن شیعیانش محزون و در مصایب آن ها متأثر و در بیماری آن ها متألم می گردد.
4- احادیثی که دلالت می کند: امام (علیه السلام) برای شیعیانش و در حق آنان دعا می کند.
5- روایاتی دلالت دارد که: امام (علیه السلام) انفال و مانند آن را برای شیعیانش در زمان غیبت مباح نموده است.
6- اخباری دلالت می کند که: امام (علیه السلام) برای دوستانش دادرسی می کند، در موارد بسیار نیز این امر اتفاق افتاد که بعضی از آن ها را در این کتاب آورده ایم.
7- آنچه دلالت می کند که امام (علیه السلام) در تشییع جنازه مؤمن حاضر می شود.
8- احادیثی که حاکی از گریستن امامان (علیه السلام) هنگام گرفتاری دوستانشان و هنگام وفاتشان و غیر این ها می باشد که ان شاء الله بر پژوهنده پوشیده نمی ماند.
البته محبت مؤمن نسبت به آن جناب از واجباتی است که حقیقت اسلام و قبولی اعمال با آن حاصل می شود، بلکه برای محبت آن حضرت تأثیر خاصی هست که ان شاءالله تعالی در بخش هشتم کتاب خواهیم گفت، پس ای دوستان و مشتاقان آن حضرت! برای حبیب خویش دعا کنید و از خداوند بخواهید که دیدارش را نصیب شما گرداند.