فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

2- معجزات آن حضرت (علیه السلام)

شدت اهتمام و کوشش آن حضرت در ترویج دین خدا و هدایت بندگان الهی، باعث ابراز معجزات می شود. دعا کردن برای چنین کسی که در ترویج دین و ارشاد بندگان کوشش و سعی بلیغ دارد، عقلا و نقلا ممدوح و مطلوب است. از همین جا است که فرشتگان برای طالبان علم دعا می کنند. به اضافه این که خدایت بندگان از سودمندترین امور برای آن ها و احسان به ایشان است و پس لازم است درباره کسی که مردم را به سوی حق هدایت و راهنمایی می کند، دعا نمود. و اما معجزات آن حضرت (علیه السلام): محدث بزرگوار شیخ حر عاملی در کتاب ((اثبات الهداة به نقل از کتاب فضل بن شاذان به سند خود از عبدالله بن ابی یعفور آورده است که گفت: امام ابو عبدالله جعفر بن محمد - صلوات الله و سلامه علیهما و علی آبائهما - فرمود: هیچ معجزه ای از معجزات پیغمبران و اوصیا نیست مگر این که خداوند تبارک و تعالی مثل آن را بر دست قائم ما آشکار خواهد کرد، برای اتمام حجت بر دشمنان.**اثبات الهداه: 7/357.***
تفصیل معجزاتی که از آن حضرت (تاکنون) بروز کرده از کتاب های مفصل مانند بحار مطالعه شود.

3- محنت آن حضرت (علیه السلام)

در کتاب غیبت نعمانی به سند خود از حضرت ابوعبدالله صادق (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هرگاه قائم - عجل الله تعالی فرجه الشریف - بپاخیزد از جاهلان مردم، بیشتر از آنچه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) از جاهلان جاهلیت صدمه کشید، محنت می بیند. فضیل گوید: عرض کردم: این چگونه است؟ فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) در حالی به سوی مردم آمد که سنگ و کلوخ و چوب های تراشیده را می پرستیدند، ولی هنگامی که قائم (علیه السلام) ما بپاخیزد، در حالی با مردم مواجه می شود که همه آنان کتاب خدا را علیه او تأویل می کنند و با آن بر او احتجاج می نمایند.**الغیبه النعمانی: 296.***
روایات دیگری هم در این باره هست که در این مختصر از آوردن آن ها خودداری می گردد.
این از محنت زمان ظهور آن حضرت، و اما محنت هایی که در عصر غیبت دارد بر کسی پوشیده نیست.

4- مصایب آن حضرت (علیه السلام)

مصیبت های آن حضرت (علیه السلام) بسیار است، همانند مصایب پدران و اجداد بزرگوارش - به ویژه حضرت سیدالشهداء (علیه السلام) - بر او نیز وارد است، که ولی خون آن ها است - چنان که در تفسیر آمده -. و دعا کردن برای مصیبت دیده مستحب است، چنان که در اخبار و احادیثی که از ائمه اطهار (علیه السلام) وارد شده منقول است.