فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

3- غلبه و پیروزی مسلمین با ظهور آن حضرت (علیه السلام)

در بحث های حیات زمین به وجود آن حضرت و احیای دین خدا و اعلای کلمه الهی و مطالبی که بر این معنی دلالت داشت، گذشت و در بحث قتل کافرین نیز مطالبی خواهد آمد.
و در کتاب المحجه از زراره روایت شده که گفت: حضرت ابوجعفر باقر (علیه السلام) راجع به آیه: و قاتلوا المشرکین کافه کما یقالو نکم کافه**سوره توبه، آیه 36.***؛ و بکشید همه مشرکین را هم چنان که آن ها همگی با شما جنگ می کنند. فرمود: تا این که هیچ گونه شرکی باقی نماند. ویکون الدین کله الله **سوره انفال، آیه 39.***؛ و تمام دین برای خداوند باشد. فرمود: هنوز تأویل این آیه نرسیده است، و هرگاه قائم ما بپاخیزد، آن که زمان او دریابد آنچه از پی تأویل این آیه خواهد بود درک می کند و دین محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) تا هر کجا که شب سایه افکند خواهد رسید، تا جایی که هیچ گونه شرکی بر روی زمین نخواهد ماند ، هم چنان که خداوند فرموده است.**المحجه: 168.***

4- غنا و بی نیازی مؤمنین به برکت ظهور آن حضرت (علیه السلام)

از امام صادق (علیه السلام) در حدیثی آمده: و یک مرد از شما در جستجوی کسی خواهد شد که از مال خودش به او احسان کند و از زکات مالش به او بدهد، احدی را نخواهد یافت که از او بپذیرد. مردم به آنچه خداوند از راه تفضل به آنان روزی فرموده بی نیاز می شوند... .
تمام این حدیث در حرف (ن) بحث نور خواهد آمد.

حرف ف