فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

6- عطا و بخشش آن حضرت (علیه السلام)

در بحار و غایة المرام از طریق عامه از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت شده که فرمود: هنگام جدایی های زمانه و آشکار شدن فتنه ها و آشوب ها، مردی خواهد بود که بخشش هایش گوارا است.**بحارالانوار: 52/82.***
می گویم: این که بخشش های آن حضرت گوارا خواهد بود، به خاطر آن است که مؤمنین قبل از ظهورش در تنگنا و فشار واقع می شوند و به انواع سختی ها و مصیبت ها دچار می گردند، چنان که در تفسیر آیه: ولنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس والثمرات**سوره بقره، آیه 155.***؛ و البته شما را به چیزهایی از (قبیل) ترس و گرسنگی و کمبود اموال و جان ها و آفات زراعت ها می آزماییم. از امام صادق (علیه السلام) آمده که این ها برای مؤمنین پیش از قیام قائم (علیه السلام) است.**البرهان: 1/167. ***تمامی حدیث در بخش هشتم خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.
و در حدیث ابراهیم کرخی که در کتاب کمال الدین از حضرت صادق (علیه السلام) روایت شده در وصف حضرت قائم (علیه السلام) آمده که فرمود: ای ابراهیم! اوست که گرفتاری شیعیان را پس از سختی شدید و بلای طولانی و ترس و جزع، فرج بخشد.**کمال الدین: 2/335.***
که ان شاء الله تعالی تمام آن در حرف ف خواهد آمد.
و در تفسیر آیه (حمعسق)**سوره شوری، آیه 1.*** از حضرت ابوجعفر باقر (علیه السلام) آمده که فرمود: (حم) حتمی بودن و (ع) عذاب و (س) سنون؛ سال خشکی و قحطی است مانند قحط سالی زمان یوسف و (ق) قذف و پرتاب ها و مسخ که در آخر الزمان واقع می شود.**المحجه: 19.***
مخفی مباد که: فرج و گشایش امر بعد از شدت، و بخشش پس از فشار و مشقت، گواراتر است از غیر آن، از همین روی در اول آن حدیث، حضرت (علیه السلام) اشاره فرمود به این بیان که هنگام جدایی های زمانه و آشکار شدن فتنه ها و آشوب ها...و احتمال هم دارد که از این جهت بخشش های آن حضرت (عجل الله تعالی) گوارا باشد که توأم با منت نیست. چنان که شیوه بسیاری از مردم است که اگر چیزی به کسی بدهند کم می دهند و منت زیادی می گذارند. و یا از این جهت که آن حضرت کریم ترین مردم و برترین آن هاست در شأن و عظمت. و تردیدی نیست که عطا و بخشش کریم گوراتر از غیر اوست و یا از جهت کثرت بخشش آن جناب است، که از طریق عامه از رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) در وصف قائم (علیه السلام) آمده: در آخرالزمان خلیفه ای خواهد بود که مال را بی شماره می دهد.**بحارالانوار: 51/105.***
و در حدیث دیگری از آن حضرت است که: و مال در آن زمان و روزگار بسیار است. مردی می گوید: ای مهدی! به من بده. پس می فرماید: برگیر.**غایه المرام: 702.***
این دو روایت را در غایة المرام آورده و در بخش سخاوت آن حضرت مطالب مناسبی گذشت و در کرم آن جناب هم ان شاء الله مطالبی خواهد آمد.

7- عزلت و گوشه گیری آن حضرت (علیه السلام) از مردم

در بحث خوف آن حضرت، آنچه دلالت بر این معنی نیز داشت، آوردیم و در خبر صحیحی از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) آمده که فرمود: به ناچار صاحب این امر را غیبتی خواهد بود، هنگام غیبت ناچار از عزلت و گوشه گیری است، و چه خوش منزل است (مدینه) طیبه، و با سی (نفر همراه) وحشتی نیست.**بحارالانوار: 52/157.***
و در قضیه علی بن مهزیار که در کتاب کمال الدین و غیر آن رویت شده، از آن حضرت آمده است که فرمود: پدرم - صلوات الله علیه - از من پیمان گرفته که جز در سرزمین های پنهان و دور منزل نگیرم، تا مخفی بمانم و جایگاهم از نیرنگ های اهل ضلالت و سرکشان امت های تازه به دوران رسیده مصون باشد....**کمال الدین: 2/447.***

8- عبادت آن حضرت (علیه السلام)

در روایتی از حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) در وصف آن حضرت آمده که: بر رنگ گندم گونش، از بیداری شب ها زردی نیز عارض می شود.
می گویم: و این است معنی فرمایش پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) که در وصفش فرمود: وجهه کالدینار**بحارالانوار: 51/77.***؛ چهره اش مانند طلا است.
و فاضل محدث نوری گفته: یعنی مانند دینار طلا در صفا و درخشندگی،**النجم الثاقب: 70.*** والله العالم.
مصنف گوید: حدیث اول در کتاب های فلاح السائل و بحار**فلاح السائل: 200؛ بحارالانوار: 86/81.*** از امام کاظم (علیه السلام) روایت شده و در دنباله آن چنین آمده: پدرم فدای آن که شبش را با مراقبت ستارگان و در حال رکوع و سجود می گذراند.
و تمام حدیث را در بخش ششم خواهیم آورد. بنابراین نسبت دادن این حدیث به حضرت صادق (علیه السلام) چنان که مؤلف النجم الثاقب**نجم الثاقب: 70.*** انجام داده شاید اشتباه باشد و شاید هم حدیث دیگری از آن حضرت به همین مضمون دیده است.