فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

حرف ظ

1- ظهور حق بر دست آن حضرت (علیه السلام)

از مطالبی که در حیات زمین به وسیله آن جناب و قتل کافرین و تجدید بنای اسلام آوردیم این مطلب نیز معلوم می شود.

2- ظفر و پیروزی آن حضرت (علیه السلام) بر معاندین

در کافی از حضرت امام صادق (علیه السلام) منقول است فرمود: به درستی که از ما امام پیروز مخفی هست که هرگاه خداوند - عزوجل - بخواهد امرش را آشکار سازد، در دلش نکته ای وارد می شود پس ظاهر گردد و به امر خدای - تبارک و تعالی - قیام نماید.**کافی: 1/343.***
و در المحجه از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) درباره آیه: لولا اخرتنا الی اجل قریب**سوره نساء، آیه 77.***؛ چرا تا مهلتی نزدیک این امر را به تأخیر نینداختی. آمده که فرمود: تا زمان ظهور قائم که نصرت و پیروزی با اوست.**المحجه: 60.***
و در بحث علم آن حضرت آنچه بر این معنی دلالت کند خواهد آمد.