فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

3- شهادت آن حضرت (علیه السلام) برای ما

در کافی در تفسیر آیه شریفه: فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید و جئنا بک علی هولاء شهیدا**سوره نساء: آیه 41.***؛
پس چگونه است حال، آن گاه که از هر طایفه ای گواهی آریم و تو را بر ایشان گواه آوریم. از حضرت امام صادق (علیه السلام) منقول است که فرمود: تنها درباره امت محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) نازل شده، در هر قرنی امامی از ما بر این امت شاهد و ناظر است و محمد (صلی الله علیه و آله وسلم) گواه بر ما است.**کافی: 1/190.***
و نیز از آن حضرت منقول است فرمود: ما شاهدان بر مردم هستیم، پس هر آن که ما را تصدیق کند روز قیامت تصدیقش نماییم و هر آن که ما را تکذیب کند روز قیامت تکذیبش نماییم.**کافی: 1/190.***
و از امام ابوجعفر باقر (علیه السلام) روایت است که درباره آیه: وکذلک جعلنا امه وسطا**سوره بقره، آیه 143.***؛ و چنین است که شما را امتی میانه قرار دادیم. فرمودند: ما امت میانه هستیم و ماییم گواهان خداوند - تبارک و تعالی - بر خلق او و حجت های الهی در زمین او.**کافی: 1/190.***
و از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) آمده که فرمود: خداوند تبارک و تعالی ما را پاکیزه گردانید و ما را معصوم نمود و شاهدان بر خلقش قرار داد و حجت خود در زمین ساخت و ما را همراه قرآن و قرآن را همراه ما کرد که نه ما از آن جداً شویم و نه آن از ما جداً گردد.**کافی: 191 01.***

4- شرافت آن حضرت (علیه السلام)

در بحار از نعمانی به سند خود آورده که از حضرت امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: آیه قائم (علیه السلام) متولد شده است؟ فرمود: خیر، البته اگر زمان او را درک می کردم در طول زندگی همراهی اش می نمودم.**بحارالانوار: 51/148.***
می گویم: ای خواننده خردمند در این فرمایش دقت و تأمل کن و با این تأدیب تربیت شو تا مبادا و خدای ناکرده - به جای خدمت و همراهی در طول زندگی، آن حضرت (علیه السلام) را با کردارهای ناپسند و گفتارهای شمشیر مانند اذیت کنی و آزار دهی.

حرف ص