فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

حرف ر

1- رباط آن حضرت (علیه السلام) در راه خدا

در حرف میم تحت عنوان مرابطه در راه خدا مطالب مناسبی به خواست خدا خواهد آمد.

2- راحتی خلایق به ظهور و در دولت آن جناب (علیه السلام)

در بحار از ابن عباس درباره آیه شریفه: لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون**سوره توبه، آیه 33.***؛ تا این که او را بر همه (روش های) دین پیروز گرداند، هرچند که مشرکان ناخشنود باشند، آمده که گفت: این معنی تحقق نمی یابد تا موقعی که یهودی باقی بماند و نه نصرانی و نه صاحب کیشی، مگر این که داخل اسلام شود. تا گوسفند و گرگ، گاو و شیر و انسان و مار، از یکدیگر ایمن باشند، و موش انبان را سوراخ نکند. (تا این که گفته:) و آن وضع هنگام قیام قائم (علیه السلام) خواهد بود.**بحارالانوار: 51/61.***
و نیز در بحار از امیرالمؤمنین (علیه السلام) وصف آن حضرت آمده: در ملک او درندگان صلح می کنند و زمین گیاهش را بیرون می دهد و آسمان، برکتش را فرو می ریزد.**بحارالانوار: 52/280.***
و در همان کتاب از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) آمده که فرمود: مهدی مردی از فرزندان من است، رنگ بدن او رنگ نژاد عربی است، و اندامش بنی اسرائیل (قوی و با صلابت) می باشد، در گونه راستش خالی هست که مانند ستاره ای تابناک می درخشد، زمین را پر از عدل می کند هم چنان که از ستم و بیداد پرشده باشد، ساکنان زمین و آسمان و پرندگان هوا در خلافت او راضی خواهند بود.**بحارالانوار: 51/80.***
و در حدیث دیگری از آن حضرت (صلی الله علیه و آله وسلم) آمده: ساکنین زمین و آسمان از حکومت او راضی خواهند بود و اموال را به طور صحاح میان مردم تقسیم می کند. مردی پرسید: صحاح یعنی چه؟ فرمود: یعنی به طور مساوی.**بحارالانوار: 51/81.***
و در همان کتاب از سعدالسعود از صحف ادریس نقل شده که:... و در آن زمان، امامت را در زمین تحقق بخشم، پس چیزی به چیز دیگری ضرر نداشته باشد و هیچ چیز از (جانداران) از هیچ چیز نترسد، آن گاه جانوران و چهارپایان در میان مردم باشند و به یکدیگر اذیتی نرسانند، نیش هر نیش دار از جانوران را بگیرم و سم آن ها را بی اثر نمایم، و برکات را از آسمان و زمین برآرم و زمین با گیاهان زیبایش نزهت یابد و تمام میوه هایش را بر آورد، انواع عطرها را برون دهد و رافت و رحمت و مهربانی را در میان آن ها برقرار سازم.**بحارالانوار: 52/384، سعد السعود: 34-35.***
و از امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) روایت شده که فرمود: اگر قائم ما بپاخیزد، آسمان بازانش را فرو می ریزد و زمین گیاهانش را بیرون می دهد، و کینه ها و کدورت ها از دل های بندگان زایل می گردد، و درندگان و بهائم با هم سازگار می شوند تا به حدی که یک زن، راه عراق و شام را طی می کند در حالی که جز بر سبزه و گیاه پا نگذارد و زینت های خود (یا زنبیل خود) را بر سر دارد و هیچ درنده ای او را به وحشت نمی اندازد.**بحارالانوار: 52/316.***
در حرف الف مطالبی که بر این معنی دلالت دارد، گذشت.