فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

1- ذب**ذب، به معنی دور کردن و راندن است، و دفع، به معنی بازگردان و جلوگیری از تاثیر می باشند. (مترجم)*** دشمنان از مؤمنان در غیبت و ظهور آن حضرت (علیه السلام)

در زمان غیبت آن حضرت به دعای آن حضرت خواهد بود چنان که گذشت. و اما در حضور آن بزرگوار که در بحث جهاد و جنگ آن حضرت با دشمنان بیان گردید، و نیز از قتل و کشتن کافرین به شمشیر او ذلت دشمنان به دست با کفایتش مطالبی در این رابطه بیان خواهد شد.
ان شاء الله.

2- ذلت دشمنان به دست آن حضرت (علیه السلام) بعد از ظهور

در کافی از حضرت ابوجعفر باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: هرگاه قائم بپاخیزد، ایمان را بر هر ناصبی عرضه می کند، پس اگر به طور حقیقی آن را پذیرفت (که هیچ) وگرنه گردنش را می زند، یا باید جزیه بدهد؛ چنان که امروزه اهل ذمه جزیه می دهند و همیان بر کمر می بندد و آن ها را از شهرها به سوی شهرهای بزرگ می راند.**روضه کافی: 8/227.***
می گویم: در حرف الف مطالبی که بر این معنی دلالت می کرد، گذشت.
و در کافی از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) منقول است فرمود: حق را دولتی و باطل را دولتی است، هر کدام از آن ها در دولت دیگری ذلیل و خوار است.**غیبت نعمانی: 319.***
و در بحار از حضرت ابوجعفر باقر (علیه السلام) است که درباره آیه ترهقهم ذله ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون**سوره معارج، آیه 44.***؛ ذلت آنان را فراگیرد، این همان روزی است که (رسولان حق) به آنان وعده می دادند. فرمود: یعنی روز خروج قائم (علیه السلام).**بحارالانوار: 51/61.***
و در تفسیر علی بن ابراهیم از حضرت ابی عبدالله صادق (علیه السلام) درباره آیه فان له معیشه ضنکا**سوره طه، آیه 134.***؛ پس به راستی که معشیت تنگی خواهد داشت. آمده که فرمود: این وضع، قسم به خدا برای ناصبیان است. معاویه بن عمار عرضه داشت: فدایت شوم! روزگار دراز و طولانی آن ها را دیده ایم که در کفایت و وسعت به سر برده، تا مرده اند. حضرت فرمود: وضع سخت - قسم به خدا - برای آن ها در رجعت خواهد بود که عذره خواهند خورد.**تفسیر القمی: 424.***

حرف ر