فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

2- بپا داشتن حجت ها و راهنمایان

از جمله فیوضات وجود اقدس آن حضرت، برانگیختن حجت هایی برای مردم است تا آنان را راهنمایی و ارشاد کنند و امورشان را اصلاح نمایند. در توقیع شریف که در احتیاج روایت شده، آمده است: و اما در حوادث و پدیده هایی که رخ می دهد، پس به راویان حدیث ما مراجعه کنید، به درستی که آنان حجت من بر شمایند و من حجت الله هستم.**الاحتجاج: 2/283.***

3- بلاء آن حضرت (علیه السلام) (ابتلا به مصیبت ها)

شیخ صدوق به سند خود از حضرت سیدالساجدین علی بن الحسین (علیه السلام) روایت کرده که فرمود: در حضرت قائم از هفت پیغمبر نشانه هست، (تا آن جا که فرمود) و اما از ایوب، فرج و گشایش پس از ابتلا.**کمال الدین: 1/332.***

4- برکات آن حضرت (علیه السلام)

در بخش سوم گفتیم که تمام نعمت های ظاهری و باطنی، آشکار و نهان که در زمان آن حضرت به بندگان می رسد، از برکات وجود اوست - که درود و صلوات خداوند بر او باد - احادیث در این باره بسیار است، بیش از حد تواتر و به همین جهت است که در توقیعی که در احتیاج روایت شده، آمده است: و اما نحوه بهره وری از من به هنگام غیبتم همانند استفاده از خورشید است موقعی که ابر آن را از دیده ها پنهان کند.**الاحتجاج: 284.***