فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

4 - احسان به ما

احسان امام زمان (عجل الله تعالی) به ما نحوه های گوناگون دارد که قسمتی از آن ها را بعد از این اشاره خواهیم کرد، ان شاء الله تعالی. و از جمله آن ها دعا کردن آن حضرت در حق ما و دفع شر دشمنان و برطرف ساختن محنت ها و... می باشد. خداوند متعال می فرماید: هل جزاء الاحسان الا الاحسان**سوره الرحمن، آیه 60.***؛ آیا پاداش احسان جز احسان است.
البته احسان به حکم عقل و شرع و فطرت احسانی، انگیزه دعا کردن است که:

احسن الی الناس تستعبد قلوبهم - فطا لما استبعد الانسان احسان

به مردم احسان کن که دل هایشان را به بند خواهی کشید بسیار می شود که احسان، انسان را به بردگی می کشاند.

5- اباحه (و اجازه تصرف در) حقوقی که از آن حضرت (علیه السلام) در دست ما است

روایتی است که در کافی از مسمع از امام صادق (علیه السلام) که ضمن حدیثی طولانی آمده، امام صادق (علیه السلام) فرمود: ای ابویسار! به تحقیق که تمام زمین برای ما است و هرچه خداوند از آن برآرد، همه از برای ماست - ابویسار - می گوید: به آن حضرت عرض کردم: پس همه مال را برای شما بیاوریم؟ فرمود: ای ابویسار! البته ما آن را بر تو حلال کردیم و مباح گردانیدیم، پس مال خودت را برگیر و هر آنچه از زمین در دست شیعیان ما هست بر آن ها حلال است تا هنگامی که قائم ما بپاخیزد و مالیات آن را از آنان بگیرد و زمین را در دست ایشان واگذارد. اما آنچه در دست غیر شیعیان است هر سودی که از آن ببرند بر آن ها حرام است و هنگامی که قائم ما بپاخیزد زمین را از دستشان بگیرد و آن ها را به خواری از آن بیرون راند.**اصول کافی: 1/407.***

6- استنصار و یاری خواستن آن حضرت (علیه السلام)

در حرف (ظ) و حرف (ک) در شباهت های آن حضرت به جدش ابوعبدالله الحسین (علیه السلام) حرف (ن) در نداهای آن حضرت مطالب مناسبی خواهد آمد، ان شاء الله تعالی.