فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد اول

سید محمد تقی موسوی اصفهانی‏ سید مهدی حائری قزوینی‏

ششم: حق پدر بر فرزند

شیعیان از باقیمانده گل خاندان وحی آفریده شده اند، همان طوری که فرزند از پدر به وجود می آید. در کتاب کافی از حضرت رضا (علیه السلام) روایت شده که فرمود: الامام: الانیس الرفیق والوالد الشفیق**اصول کافی: 1/200.***؛ امام: همدم همراه و پدر مهربان است.
و از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت است که فرمود: من و علی دو پدر این امت هستیم.**بحارالانوار: 36/11.*** از حضرت ابوعبدالله صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمود: خداوند ما را از علیین آفرید و ارواح ما را از بلندای آن خلق کرد، و ارواح شیعیان ما را از علیین و بدن هایشان را از پایین آن آفرید، از همین روی بین ما و آنان نزدیکی برقرار و دل های ایشان به سوی ما مشتاق است.**اصول کافی: 1/389.***
و از حضرت ابوجعفر باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمود: به تحقیق که خداوند ما را از اعلی علیین خلق فرموده و دل های شیعیان ما را از خمیر مایه خلقت ما و تنشان را از پایین تر از آن آفرید، پس دل هایشان در هوای ما است؛ زیرا که از آنچه ما آفریده شدیم آن ها نیز آفریده شده اند.**اصول کافی: 1/390.***
و در کمال الدین از عمر بن صالح السابری روایت شده که گفت: از حضرت ابوعبدالله صادق (علیه السلام) درباره این آیه اصلها ثابت و فرعها فی السماء**سوره ابراهیم، آیه 24.***؛ ریشه آن پای برجا و شاخه اش در آسمان است. پرسیدم. فرمود: اصل و ریشه آن درخت پاکیزه رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) و شاخه آن امیرالمؤمنین (علیه السلام) است و حسن و حسین (علیه السلام) میوه آن هستند، و نه تن از فرزندان حسین شاخه های کوچک تر آنند و شیعه برگ های آن درخت می باشند، به خدا که وقتی یکی از آن ها (شیعیان) می میرد، یکی از برگ های آن درخت می افتد.**کمال الدین، شیخ صدوق: 1/258.***
و در بحار به نقل از امالی شیخ طوسی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) روایت است که فرمود: من درختی هستم که فاطمه شاخه و علی پیوند و حسن و حسین میوه و دوستانشان از امت من برگ های آن درخت می باشند.**امالی، شیخ طوسی: 1/18؛ بحارالانوار: 37/39.***
البته روایات در این باره زیاد است که در کافی و برهان و غیر این ها آمده، ولی ما از ترس اطاعه سخن و ملالت خوانندگان از ذکر همه آن ها خودداری کردیم که دانا را اشاره بس است. و چه خوش گفت آن که گفت:

یا حبذا دوحه فی الخلد نابته - ما مثلها نبتت فی الخلد من شجر
المصطفی اصلها والفرع فاطمه - ثم اللقاح علی سید البشر
والهاشمیان سبطاها لها ثمر - والشیعه الورق الملتف بالثمر
هذا مقال رسول الله جاء به - اله الروایات فی العالی من الخبر
انی بحبهم ارجو النجاه غدا - والفوز مع زمره من احسن الزمر


وه چه بالنده درختی که در خلد برین روییده - که مانندش هیچ درختی در بهشت نروییده است.
محمد مصطفی (ص) ریشه آن و ساقه اش فاطمه - آن گاه پیوندش سرور مردم علی است.
و آن دو هاشمی دو نواده پیغمبر میوه آن درختند - و شیعیان برگ هایی که به دور میوه ها پیچیده اند.
این گفتار رسول خدا است که آن را اهل روایت - با سندهای عالی در حدیث آورده اند.
من با محبت آنان امید نجات فردای (قیامت) - و رستگاری همراه با گروهی از بهترین گروه ها را دارم.

هفتم: حق آقا و ارباب بر بنده

در زیارت جامعه آمده است: والساده الولاه؛ و سروران سرپرست.
و در حدیثی از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) از طریق مخالفین وارد شده: ما فرزندان عبدالمطلب سروران اهل بهشت هستیم؛ من و علی و جعفر و حسن و حسین و مهدی (علیه السلام).
می گوییم: بیان سیادت و آقایی امامان (علیه السلام) نسبت به ما، از آنچه گذشت ظاهر و ثابت می شود. و معنی سیادت آن بزرگواران این که: ایشان از خود ما در تمام امور اولی و شایسته تر هستند، چنان که خداوند متعال فرموده: النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم...؛ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است.
و در کفایة الاثر روایت مسندی از حسن بن علی (علیه السلام) آورده که فرمود: رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم) به علی (علیه السلام) فرمود: من به مؤمنین از خودشان به خودشان اولی و سزاوارترم. سپس تو ای علی از مؤمنین به خودشان سزاوارتری، آن گاه بعد تو حسن سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و پس از او حسین سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، سپس علی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او محمد سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او جعفر سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او موسی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او علی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان،و بعد از او محمد سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او علی سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او حسن سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، و بعد از او حجت بن الحسن سزاوارتر است به مؤمنین از خودشان، امامان نیکوکار، آن ها با حق و حق با آن ها است.**کفایه الاثر: 211.***
نزدیک به همین مضمون در کافی و کمال الدین نیز روایت شده است**اصول کافی: 1/187؛ و کمال الدین: 1/270.*** و از حضرت ابوالحسن موسی (علیه السلام) روایت شده که فرمود: مردم در اطاعت کردن، بردگان ما هستند.

هشتم: حق عالم بر متعلم

امام زمان و پدران طاهرینش راسخین در علم هستند، چنان که در چند روایت از امام صادق (علیه السلام) آمده، و نیز خداوند متعال دستور فرموده تا مردم هرچه می خواهند از خاندان وحی بپرسند که ایشان (اهل الذکر)اند: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون**سوره انبیاء، آیه 7.***؛ پس از اهل ذکر سؤال کنید اگر نمی دانید.