فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

2) عفت و پاکدامنی

مجاهد شهید راه خدا اجرش بیشتر از کسی نیست که قدرت بر گناه دارد اما خویشتن داری می کند. چنین شخص خویشتن داری نزدیک است که فرشته ای از فرشتگان خدا باشد.(744)

3) دین شناسی و عمل به مقتضای آن

آن کس از شما که در بستر خویش بمیرد، ولی به طور شایسته به معرفت خدا و پیامبر و اهل بیتش رسیده باشد، شهید از دنیا رفته و اجر و پاداشش بر خداست و ثواب اعمال شایسته ای که قصد آنها را داشته است می برد و نیتش جانشین ضربات شمشیرش می شود، زیرا هر چیزی وقت مشخصی دارد و سرآمدی معین.(745)

135. اطاعت کنندگان از خدا و رسول: هم نشینان پیامبران و صدیقان و شهیدان و صالحان در بهشت

و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا.
نساء: 69
و هر که از خدا و پیامبرش اطاعت کند همراه با کسانی خواهد بود که خدا نعمتشان داده است؛ چون انبیا و صدیقان و شهیدان و صالحان؛ و اینان چه نیکو رفیقان اند.
یطع از طوع و طاعة، به معنای تسلیم و فرمانبرداری، است.
انس بن مالک می گوید: رسول خدا روزی با ما نماز صبح را خواندند و بزرگوارانه روی مبارکشان را به ما کردند. به ایشان عرض کردم: ای رسول خدا، اگر صلاح می دانید تفسیر این آیه شریفه (، اولئک مع الذین انعم...) را برایمان بفرمایید؛ رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: اما النبیون فانا و اما الصدیقون فاخی علی بن ابی طالب و اما الشهداء فعمی حمزة و اما الصالحون فابنتی فاطمة و اولادها الحسن و الحسین. (منظور از پیامبران در این آیه منم؛ و منظور از تصدیق کنندگان برادرم علی بن ابی طالب است؛ و منظور از شهیدان عمویم حمزه است؛ و منظور از صالحان دخترم، فاطمه، و دو فرزندش، حسن و حسین اند.) عباس (عموی پیامبر) در آنجا حاضر بود. فورا خود را به مقابل پیامبر رساند و همان جا نشست و گفت: مگر من و تو و علی و فاطمه و حسن و حسین از یک ریشه و اصل و خاندان نیستیم؟ پس چرا آنها را گفتی و ما را نگفتی؟ پیامبر تبسمی کردند و فرمودند: راست می گویی (در نشئه دنیایی چنین است)؛ ولکن ای عمو، خداوند متعال من و علی و فاطمه و حسن و حسین را قبل از خلقت آدم آفرید، آن هنگامی که نه آسمانی بود و نه زمینی و نه ظلمتی و نه نوری و نه بهشتی و نه جهنمی و نه خورشیدی و نه ماهی.
عباس پرسید: چگونه خداوند خلقت شما را آغاز کرد، یا رسول الله؟ پیامبر فرمودند: ای عمو، زمانی که خداوند خلقت ما را اراده کرد، کلمه ای گفت که از آن نور پدید آمد. سپس کلمه دیگری گفت. پس روح از آن خلق شد. پس نو را با روح ممزوج کرد: من و برادرم، علی، و فاطمه و حسن و حسین خلق شدیم. پس ما تسبیح او می گفتیم، زمانی که هیچ تسبیح گویی نبود و تقدیس او می کردیم، زمانی که هیچ تقدیس گویی نبود. پس زمانی که خداوند تعالی خواست عالم را بیافریند، نوری از من جدا کرد و از آن عرش خود را آفرید. پس نور عرش از نور من و نور من از نور خداست؛ و نور من از نور عرش افضل و برتر است. سپس نور برادرم، علی بن ابی طالب، را شکافت و از آن نور ملائکه را آفرید. سپس نور ملائکه از نور علی است و نور علی از نور خداست و علی افضل از ملائکه است. سپس نور دخترم، فاطمه، را شکافت و از نور او نور آسمانها و زمین را آفرید. پس آسمانها و زمین از نور دخترم، فاطمه، است. و نور دخترم، فاطمه، از نور خدای عزوجل است و دخترم، فاطمه، افضل از آسمانها و زمین است. سپس نور فرزندم، حسن، را شکافت و از آن نور نور خورشید و ماه را آفرید. پس نور خورشید و ماه از نور حسن است و نور فرزندم، حسن، از نور خداست و حسن افضل از خورشید و ماه است. سپس نور فرزندم حسین، را شکافت. پس از آن نور بهشت و حور العین را آفرید. پس نور بهشت و حور العین از نور فرزندم، حسین، است و نور فرزندم، حسین، از نور خداست و فرزندم، حسین، افضل از بهشت و حور العین است. سپس خداوند به تاریکیها امر کرد تا با ابرهای تاریک حرکت کنند. پس آسمانها بر ملائکه ظلمانی شدند و صدای ضجه و ناله ملائکه به تسبیح و تقدیس خداوند بلند شد و گفتند: ای معبود ما و آقای ما، از وقتی که ما را خلق کرده ای و به ما این اشخاص را شناساندی این سختی و بلا را ندیده بودیم. به حق اینان تو را قسم می دهیم این تاریکی را از ما برطرف کن. پس خداوند از نور دخترم، فاطمه، چراغهایی از اطراف عرش آویزان کرد. پس آسمانها و زمین نورانی شدند. برای همین دخترم را زهرا نامیدند؛ زیرا از او بود که نور آسمانها و زمین پدید آمد. پس فرشتگان گفتند: ای معبود ما و ای آقای ما، این نور روشنایی بخشی که پرتوش به آسمانها و زمین می تابد از کیست؟ پس خداوند به آنان وحی کرد: این نوری است که از نور جلال و عظمتم برای کنیزم، فاطمه، دختر حبیبم و همسر ولی ام و برادر نبی ام و پدر حجتهای بندگانم، آفریدم. شما را گواه می گیرم ای ملائکه من که من ثواب تقدیس و تسبیح شما را تا روز قیامت برای این زن و شیعیان و محبان او قرار دادم. چون عباس این مطالب را شنید فورا برخاست و میان دو چشم علی را بوسید و گفت: به خدا قسم، ای علی، تو حجت بالغه خدا برای کسانی هستی که به خدا و روز قیامت مؤمن اند.(746)