فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

127. بهشت با قصرهای مجلل و دست بندهای طلا و لباسهایی فاخر از حریر

اولئک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها من اساور من ذهب و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب و حسنت مرتفقا.
کهف: 31.
برایشان بهشتهای جاوید است. از زیر پاهاشان نهرها جری است. بهشتیان را به دست بندهای زر می آرایند و جامه هایی سبز از دیبای نازک و دیبای ستبر می پوشند و در آنجا بر تختها تکیه می زنند. چه پاداش نیکویی و چه آرامگاه نیکویی.
یحلون از ماده حلی به معنای زیور است. حلیة هم به همین معناست. حِلی یا حُلی جمع حلی است.
اساور جمع اسورة و آن جمع سوار یا سوار است که معرب کلمه فارسی دستوار به معنای دست بند است.
سندس به معنای پارچه ابریشمین نازک است.
استبرق به معنای پارچه ابریشمین ضخیم و براق است.

تجسم اعمال در روایات

1) در یکی از احادیث معراجیه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرمودند: در شب معراج جبرئیل قصرهای بهشتیرا به من نشان می داد. در آن حال دیدم بعضی از قصرهای بهشت شرفه (پیش آمدگی طبقه فوقانی ساختمان) دارد و بعضی نه. از جبرئیل پرسیدم: چرا این قصرها با هم تفاوت دارد؟ او گفت: یا محمد هذه قصور المصلین فرائضهم الذین یکسلون عن الصلوة علیک و علی آلک بعدها فان بعث مادة لبناء الشرف من الصلوة علی محمد و آل الطیبین بنیت له الشرف و الا بقیت هذا.(700) (ای محمد، این قصرهای بی شرفه از آن نمازگزارانی است که پس از نمازهای واجبشان، در فرستادن صلوات بر تو و خاندانت سستی کرده اند؛ در حالی که اگر مصالحی از جنس صلوات بر محمد و خاندان پاکش بفرستند، برای آنان شرفه ساخته می شود وگرنه قصرهایشان به همین حال می ماند.)
2) امام باقر (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده اند که: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة فی الجنة... (هر کس سبحان الله بگوید خداوند با آن برای او درختی در بهشت می کارد؛ و هر کس الحمد لله بگوید خداوند با آن درختی در بهشت برای او می کارد؛ و هر کس لا اله الا الله بگوید خدا با آن درختی در بهشت برایش می نشاند و هر کس الله اکبر بگوید خداوند با آن براو او در بهشت درختی می کارد.) مردی از قریش عرض کرد: یا رسول الله، اگر این طور باشد که می فرمایید، پس درختان ما در بهشت بسیار است. حضرت فرمودند: نعم ولکن ایاکم ان ترسلوا علیها نیراناً فتحرقوها. (بله درست است؛ اما بپرهیزید از اینکه آتشهایی بفرستید و آنها را بسوزانید.) آن گاه حضرت فرمودند: این همان است که خداوند فرمود: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا اعمالکم.(701) (ای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول او را و اعمال خود را باطل نسازید.)(702)

بیشه ای آمد وجود آدمی - بر حذر شو زین وجود ار آدمی
سیرتی کاندر وجودت غالب است - هم بر آن تصویر حشرت واجب است
حشر بر حرص خس مردارخوار - صورت خوکی بود روز شمار
حکم آن خو راست کان غالب تر است - چون که زر بیش از مس آمد آن زر است
ر وجود ما هزاران گرگ و خوک - صالح و ناصالح و خوب و خشوک
ساعتی گرگی در آید در بشر - ساعتی یوسف رخی همچون قمر
ای دریده پوستین یوسفان - گرگ برخیزی از این خواب گران
کشته گرگان یک به یک خوهای تو - می درانند از غضب اعضای تو(703)

128. بهشت از ما پنهان است، اما خدا به آن وعده داده و وعده خدا آمدنی است

جنات عدن التی وعد الرحمان عبده بالغیب انه کان وعده مأتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما و لهم رزقهم فیها بکرة و عشیا تلک الجنة التی نورث من عبادنا من کان تقیا.
مریم: 61 - 63
بهشتهای جاوید، که خدای رحمان در غیب به بندگان خویش وعده کرده است و وعده او فرا خواهد رسید. در آنجا سخن لغو نمی شنوند، گفتارشان سلام است و روزیشان هر صبح و شام آماده است. این همان بهشتی است که به بندگانمان، آنان که پرهیزکاری کرده اند، عطا می کنیم.
بکرة به معنای اول روز است. عشیا در نزد بعضی از اول ظهر تا صبح روز بعد است و در نزد بعضی دیگر از اول ظهر تا غروب آفتاب. نورث از ارث و وراثت است به معنای انتقال قهری و بدون معامله فراورده کسی به غیر؛ و از این روست که مالی که را که از میت به وارثش منتقل می شود میراث (با قلب واو به الف) یا تراث (با قلب واو به ت) گویند.