فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

118. جهنمیان: پروردگارا، ما را خارج کن تا عمل صالحی انجام دهیم. خداوند: مگر به اندازه هدایت به شما عمر ندادیم؟ مگر انذارکننده به سراغ شما نیامد؟

و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکرو جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر.
فاطر: 37
و از درون آتش فریاد زنند: ای پروردگار ما، ما را بیرون آر تا کارهایی شایسته کنیم، غیر از آنچه می کردیم. آیا آن قدر شما را عمر نداده بودیم که پندگیرندگان پند گیرند؟ و شما را بیم دهند آمده. پس بچشید که گناهکاران را یاوری نیست.

تجسم اعمال در آیاتی از قرآن

1) یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا.(620) (روزی که هر کس آنچه را از کار نیک کرده آن را حاضر می بیند و هر کار بدی که کرده است؛ و آرزو می کند که ای کاش بین او و آن کار بدش فاصله زمانی زیادی باشد.)
تجد از ماده وجدان، به معنای یافتن است. دو کلمه خیر و شر هم نکرده آورده شده تا افاده عموم کند و همه اعمال خوب و بد را در بر گیرد. محضرا هم از احضار است به معنای حاضر ساختن موجود غایب از انظار و می فهماند که اعمال در نزد خدا محفوظ بوده و خداوند عالم به آنها بوده و در قیامت برای صاحبانش اظهار می کند.
این آیه به خوبی گویای این حقیقت است که اعمال در صحنه قیامت تجسم و حضور پیدا می کنند.
2) گروهی از آیات به این اصل کلی دلالت دارد که در قیامت خود اعمال بی هیچ کم و کاستی به صورت کیفر و پاداش به صاحبانشان داده می شود و این عادلانه ترین نوع جزاست.
- و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ربک احدا.(621) (و همه اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند.)
- فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره.(622) (پس هر کس هموزن ذره ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند و هر کس هموزن ذره ای کار بد کرده آن را می بیند.)
- و توفی کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون.(623) (و نتیجه اعمال هر کس بی کم و کاست به او داده می شود و به آنها ظلم نخواهد شد.)
- فالیوم لا تظلم نفس شیئا و لا تجزون الا ما کنتم تعملون.(624) (امروز به هیچ کس ذره ای ستم نمی شود و جز آنچه را عمل می کردید جزا داده نمی شوید.)
- یا بنی انها ان تک مثقال حبه من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأت بها الله.(625) (پسرم، اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی کار نیک یا بد باشد و در دل سنگی یا در آسمانها و زمین قرار گیرد خداوند آن را می آورد.)
- یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون.(626) (ای کسانی که کافر شده اید امروز عذرخواهی نکنید، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید.)
- جزاء وفاقاً.(627) (این مجازاتی است موافق و مناسب اعمالشان.)
با توجه به حقیقت مهم تجسم اعمال در قیامت، قرآن می فرماید منحرفان از صراط حق خودشان هیزم جهنم خویش اند: و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا.(628)
و نیز درباره ماهیت آتش جهنم می فرماید آتشی است که از حیث ماده اولیه خود مردمان هیزم و گیره آن اند و از جهت شدت و غلظت و سختی نیز سنگها را آب می کند: فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجارة.(629)
در این باره، از آیات قرآن، در صفحات بعد نیز سخن می گوییم.

119. پوست جهنمیان بعد از هر بار سوختن دوباره می روید

ان الذین کفلوا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غیرها لیذوقوا العذاب ان الله کان عزیزاً حکیما.
نساء: 56
آنان را که به آیات ما کافر شدند به آتش خواهیم افکند. هر گاه پوست تنشان بپزد، پوستی دیگرشان دهیم تا عذاب خدا را بچشند. خدا پیروزمند و حکیم است.
نضجت از ماده نضج به معنای رسیدن میوه و پختن گوشت است.
ابن ابی العوجاء، که از ملحدان مشهور زمان امام باقر (علیه السلام) بود، از حضرتش درباره این آیه می پرسد که قبول کردم که آن پوستها گناه کردند و عذاب دیدند تقصیر پوستها عوض شده همان پوستهای اول اند و غیر آن اند.) او گفت برایم توضیحی دهید. حضرت فرمودند: اگر کسی خشتی را خرد کند و آن را گل کند و بار دیگرخشت زند، آیا خشت اولیی و در عین حال غیر آن نیست؟ گفت: آری، خدا سعادتمندت کند.(630)