فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

99. درهای جهنم باز می شود و متکبران در برابر دین خدا برای همیشه داخل آن می شوند

و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم ءایت ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلی ولکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوی المتکبرین.
زمر: 71 و 72
و کافران را گروه گروه به جهنم برانند. چون به جهنم رسند، درهایش گشوده شود و نگهبانان آتش گویند: آیا پیامبرانی از خود شما بر شما مبعوث نشدند تا آیات پروردگارتان را برایتان بخوانند و شما را از دیدار با چنین روزی بترسانند؟ می گویند: بلی؛ ولی، بر کافران عذاب محقق شده بود. گفته شود: از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. جایگاه سرکشان چه بدجایگاهی است.
سیق از سوق به معنای راندن است.
زمر جمع زمرة است به معنای دسته و جماعت و فوج؛ و بعضی آن را دسته کوچک معنا کرده اند.
خزنة جمع خازن از ماده خزن به معنای حفظ شی ء و ذخیره کردن آن در خزانه است؛ و خزانه محل نگهداری شی ء است. و منظور از خزنه جهنم حافظان و مأموران آن اند.
قرآن می فرماید که بعد از به سر رسیدن مواقف قیامت و حساب و کتاب و میزان و صراط و دیگر مراحل آن، سرنوشت قطعی انسانها رقم می خورد: فریق فی الجنة و فریق فی السعیر.(532) (گروهی در بهشت اند و گروهی در آتش سوزان)؛ اما آنان که دوزخی اند فرشتگان مأمور عذاب آنها را در دسته های کوچک و پراکنده تا نزدیکی دوزخ می رانند، درهای جهنم که تا قبل از ورود آنها بسته است با نزدیک شدن آنها باز می شود و مشاهده ناگهانی جهنم بسیار وحشتزا است. در بدو ورود، خازنان دوزخ آنان را ملامت می کنند و می گویند: چگونه شد با اینکه همه اسباب هدایت از درون و برونتان فراهم بود ضلالت را برگزیدید؟ و این ملامت و سرزنش آنان خود عذابی بزرگ برای ساکنان جدید جهنم است.

نگاهی دیگر به مراقبان و شاهدان و گواهان

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده اند: خدای عزوجل را بر هر بنده ای از بندگانش مراقبانی از همه آفریدگانش قرار داده است و فرشتگانی که از پیش رو و پشت سر او به فرمانش او را نگهداری می کنند و همه اعمال و گفتار و الفاظ و نگاههای او را ثبت می کنند؛ حتی مکانهایی از زمین که در آنها بوده شاهد به نفع او یا به زیان او خواهند بود. همچنین شبها و روزها و ماهها هم گواهان له یا علیه اویند. ساید بندگان مومن خدا هم شاهدان اعمال و گفتار اویند؛ و علاوه بر اینها، نویسندگان الهی اعمال هم شاهد اویند که یا بر له یا علیه او شهادت خواهند داد.(533)
از این روست که امام صادق (علیه السلام) در جواب به این سوال که بهتر است انسان نمازهای مستحبی خود را در یک مکان بخواند یا در مکانهای گوناگون؟ فرمودند: اینجا و آنجا بخواند، زیرا آن مکانها روز قیامت به سود او گواهی می دهند.(534)

100. درهای بهشت گشوده می شود و اهل تقوا را گروه گروه با جلال و شکوه به سوی آن می برند

و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمراً حتی اذا جاؤها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین و قالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشآء فنعم العاملین.
زمر: 73 و 74
و آنان را که از پروردگارشان ترسیده اند گروه گروه به بهشت می برند. چون به بهشت برسند، درهایش گشوده شود و خازنان بهشت گویندشان: سلام بر شما، بهشتتان خوش باد، به درون بیایید، همواره در اینجا خواهید بود. می گویند: سپاس خدایی را که هر وعده که به ما داد راست بود. آن زمین را به میراث به ما داد. و اکنون در هر جای بهشت که بخواهیم مکان می گیریم. عمل کنندگان را چه مزد نیکویی است.