فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

میزان چرا؟ و چگونه؟

هشام بن حکم روایت می کند که زندیقی از مخالفان امام صادق (علیه السلام) از حضرت پرسید: آیا چنین نیست که اعمال وزن می شوند؟ امام فرمودند: نه. حقیقت این است که اعمال جسم نیستند تا وزن شوند، بلکه وزن کردن در چگونگی و کیفیت و جهت آنچه عمل می کنند است. (نه در خود اعمال، یعنی سلسله حرکات طبیعی که از انسان صادر می شود؛ و اعمال به این معنا صفاتی است که وزنی برای آنها نیست.) وانگهی کسی به وزن کردن چیزی نیاز دارد که عدد اشیا و سنگینی و سبکی آنها را نداند، در حالی که هیچ چیزی بر خداوند پوشیده نیست. زندیق گفت: پس معنای میزان چیست؟ امام فرمودند: میزان یعنی عدل. او گفت: معنای این آیه در قرآن چیست: من ثقلت موازینه؟(451) امام فرمودند: یعنی من رجح عمله (کسی که عملش بچربد و راجح باشد.(452)
در واقع امام از دو طریق پاسخ فرمودند: 1) عمل صفتی است که وزنی ندارد تا توزین شود؛ 2) خداوند نیاز به توزین اشیا ندارد، زیرا به عدد و وزن آنها عالم است.
پس مراد از توزین بررسی کیفیت و جهت و چگونگی عمل است. دو عمل نگاه کردن را در نظر بگیرید: یکی نگاه به حلال است و یکی نگاه به حرام. توزین برای خود عمل نگاه کردن نیست؛ زیرا در نفس هر عمل طبیعی که از انسان سر می زند طاعت و معصیت شریک اند و تفاوی بین آنها نیست، بلکه صفات و کیفیات و جهاتی که به اعتبار قوانین اجتماعی یا دینی الهی بر آن عمل بار می شود توزین می شود.
بنابراین و بر اساس ادله قوی، در عالم حشر، پس از قرار گرفتن انسان در برابر نامه عمل خود، نظمی پیش می آید که کل نامه اعمال و رفتار و جهت گیری های انسان در عالم دنیا به وزن گذاشته می شود؛ به این معنا که حقیقت روش و حرکت و ماحصل زندگی معلوم می شود که به لحاظ ظاهر و باطن گرایش به سوی خدا داشته یا به سوی غیر خدا.

85. اعمال کافران همچون سراب

والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب او کظلمت فی بحر لجی یغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمت بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور.
نور: 39 و 40
اعمال کافران چون سرابی است در بیابانی. تشنه، آبش پندارد و چون بدان نزدیک شود هیچ نیابد و خدا را نزد خود یابد که جزای او را به تمام بدهد. و خدا زود به حسابها می رسد. یا همانند تاریکیهایی است در دریای ژرف که موجش فرو پوشد و بر فراز آن موجی دیگر و بر فرازش ابری است تیره، تاریکیهایی بر فراز یکدیگر، آن سان که اگر دست خود بیرون آرد آن را نتوان دید. و آن که خدا راهش را به هیچ نوری روشن نکرده باشد، هیچ نوری فرا راه خویش نیابد.
سراب از ماده سرب رفتن در سرازیری است. سراب شعاعی است که در وقت ظهر آب جاری به نظر می رسد؛ و چون در نظر بیننده مثل آب، جاری است و در حرکت و مرور است به آن سراب می گویند.
قیعه به معنی قاع یا جمع قاع به معنی زمین هموار و مسطحی است که کوه و جنگل در آن نباشد، صفصف هم به همین معناست.
ضمئان یعنی عطشان و ظمأ یعنی عطش.
لجی به معنای دریای بزرگ و متلاطم است از ماده لج؛ و لجاج به معنای اصرار و پی گیری کردن شخص در کار نادرست است. به پی گیری امواج دریا و قرار گرفتن آنها پشت سر هم لجی گفته اند.
آری، نور حقیقی فقط نور خدا و ایمان و هدایت است. بقیه هر چه هست ظلمت و تاریکی است. آب حیات زندگی، که تشناگان را سیراب می کند، آب ایمان و معرفت الله است. بقیه هر چه هست سرابی است که وقتی تشنه به سراغ آن می رود هیچ است. آیات 147 سوره اعراف و 22 و 23 فرقان و 21 و 22 آل عمران نیز گویای این حقیقت است.

میزان برای چه کسانی است؟

وضع میزان درم حشر و موقف توزین اعمال مربوط به افراد متوسط است، یعنی کسانی که به خدای تعالی اعتقاد و به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) ایمان داشته اند و احیاناً گناهانی هم داشته اند. برای ایشان میزان برپا می شود تا سنگینی و سبکی اعمال صالح یا فاسد آنها محرز شود و عدل درباره آنها اقامه شود؛ اما اولیا و انبیا و امامان (علیهم السلام) که همه جهات زندگی شان خدایی بوده است و اساساً غیر خدا در اعمال و افکار و رفتارشان جایی نداشته، اعمالشان توزین نمی شود.
از طرف دیگر کفار و مشرکان هم در روز قیامت اعمالشان توزین نمی شود، زیرا نیت و خواست آنها اصلا اجر اخروی نبوده است و اساساً معتقد به قیامت و جهان دیگر نبوده اند و فقط طالب پاداش دنیا بوده اند و غالبا به آن هم رسیده اند؛ و این معامله خداوند با آنها عین عدل الهی است؛ و در حقیقت اجرای عدالت درباره آنها همین است که اعمالشان دیگر توزین نشود.
علاوه بر این، چنان که گفتیم، میزان حق و عدل و قسط است؛ و موازین انبیا و اوصیا و امامان (علیهم السلام)اند؛ و کافران و مشرکان و مجرمان چیزی از حق و حقیقت و خدا در اعمالشان نیست تا وزن شود؛ و اساساً مسئله توزین اعمال آنها سالبه به انتفاء موضوع است؛ و اگر هم چیزی بوده باشد، به کفر و ظلم و الحاد و شرکشان از بین رفته است.
لذا قرآن می فرماید: اولئک الذین کفروا بایات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا.(453) (آنان کسانی اند که آیات پروردگارشان و لقای او را انکار کردند. در نتیجه، اعمالشان تباه گردید و روز قیامت بر آنها وزنه و میزانی نخواهیم نهاد.)