فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

علایم قیامت از زبان رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)

عبدالله بن عباس می گوید: در خلال سفر حجه الوداع پیامبر در کعبه را گرفتند و روی به ما کردند و فرمودند: شما را به علایم قیامت خبر ندهم؟ سلمان، که نزدیکتر از همه ایستاده بود، عرض کرد: بله، یا رسول الله فرمودند: از علایم قیامت ضایع کردن نماز و پیروی از شهوتها و میل به هواها و بزرگداشت مال و فروش دین به دنیاست. آن گاه دل و اندرون مومن از آن منکراتی که می بیند و نمی تواند تغییر دهد همچون نمک در آب گداخته و آب می شود. سلمان عرض کرد یا رسول الله، حتما این شدنی است؟ فرمود: آری سلمان، سوگند به آن که جانم به دست اوست...آن وقت بد خوب و خوب بد می شود و به خائن امانت می سپارند و امین خیانت می کند و دروغگو تصدیق و راستگو تکذیب می شود و زنان فرمانده می شوند...مرد به پدر و مادر خود جفا و به دوستش نیکی می کند و ستاره دنباله دار ظاهر می شود. زن با شوهرش در تجارت شرکت می کند و باران در تابستان می آید... بازارها نزدیک می شود. این می گوید چیزی نفروختم، آن می گوید سودی نبردم و می بینی همه خدا را مذمت می کنند...از مشرق و مغرب چیزی می آورند و بر امتم سر پرستی می کنند. وای بر ضعیفان امتم از آنان...مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا می کنند...مردان خود را به زنان و زنان خود را به مردان شبیه می کنند. زنها بر زینها سوار می شوند بر این دسته از امتم لعنت خدا باد...مسجدها همانند کلیساهای یهود و نصارا زینت می شود.قرآنها زیور می شود. مناره ها بلند می شود با دلهایی کینه توز و زبانهایی مختلف ایجاد می شود...مردان امتم با طلا زینت می کنند...ربا پیدا می شود با عیب و رشوه معامله می کنند. دین زیر پا و دنیا بلند می شود...طلاق زیاد می شود و برای خدا حدی به پا نمی شود.مردمی پیدا می شوند که قرآن و علم فقه دین را برای غیر خدا می آموزند. اولاد زنا بسیار می شود. با قرآن آوازه خوانی می کنند و به دنیا افتخار و مباهات می کنند...پرده حرامها دریده می شود. گناهان کسب می شود. بدان بر نیکان مسلط می شوند، دروغ زیاد و لجاجت پیدا و فقر رایج می شود...امر به معروف و نهی از منکر را انکار می کنند تا آنجا که مومن در آن وقت ذلیل ترین مردم شود. در میان عابدان و قاریان بدگویی پیدا می شود و اینها در ملکوت آسمانها پلید و نجس خوانده می شوند...سپس جز اندکی درنگ کنند... آن روز طلا و نقره سودی ندارد.این است معنای فقد جاء اشراطها(272)(273)

55. مردگان از قبرها خارج می شوند، چون خروج میوه ها از خاک تیره و مرده

و هو الذی یرسل الریح بشرا بین یدی رحمته حتی اذآ اقلت سحابا ثقالا سقنه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتی لعلکم تذکرون
اعراف: 57
و اوست که پیشاپیش رحمت خود بادها را به بشارت می فرستد. چون بادها ابرهای گران بار را بردارند، ما آن را به سرزمینهای مرده روان سازیم و از آن باران می فرستیم و به باران هر گونه ثمره ای را می رویانیم. مردگان را نیز این چنین زنده می گردانیم شاید پند گیرید.
آیات 19 و 24 و 50 سوره روم و 5 و 6 فصلت و 11 زخرف و 11 ق و 33 و 35 یس و 95 انعام و 64 نمل و 9 فاطر نیز برخاستن مردگان از قبرها را به حیات دوباره زمین در بهار تشبیه کرده اند (هم آسانی آن و هم شیوه آن بیان شده است)، و اساسا مسئله احیاء الارض المیته، یعنی زنده کردن زمین مرده، از ادله اثبات امکان معاد و رستاخیز است.
مردی مادی مسلک در ضمن سوالات خود از امام جعفر صادق (علیه السلام) گفت: چگونه این بدن انسان دوباره بر می گردد، در حالی که عضوی از آن خوراک حیوانات و عضوی به صورت گل در دیواری قرار گرفته است؟ حضرت فرمودند:ان الذی انشأه من غیر شی ء و صوره علی غیر مثال کان سبق الیه قادر ان یعیده کما بدأه، (همان کسی که او را از هیچ به وجود آورد و بدون سابقه ای شکل داد می تواند او را به آن گونه که شروع کرده بود برگرداند.) مرد مادی درخواست توضیح بیشتر کرد. حضرت فرمودند: بعد از مرگ، روح در جایگاه خود اقامت دارد: روح نیکوکاران در وسعت و روشنایی و روح بدکاران در تنگی و تاریکی. بدن به همان خاک بر می گردد و آنچه درندگان و جانوران بخورند همه در خاک محفوظ است. به هنگام قیامت، بارانی، از آسمان می ریزد که باران بعث و نشور است، آن باران سبب رویش دوباره استخوانها و اجزای پوسیده می شود. زمین زیر و رو و خاکهای بدنها جدا می شوند، مانند جدا شدن ذرات طلا که با شستشو از خاک جدا می شود، و بر روی آن، چون ساختمان اولیه اش صورتگری می شود، آن طور که در رحمها صورتگری می شد، و همان گونه که در خاک نقش آدم را زد، در این خاک نقش انسانها را خواهد زد. روح به اذن پروردگار به آن خاکهای شکل گرفته توجه می کند و آنها زنده می شوند و هیچ کس نمی تواند خود را انکار کند، زیر خود را کامل و تمام می بیند.(274)

56. کافران: برگشت بعید است خداوند: ما اجزایی را که زمین از شما کم می کند می دانیم

اءذا متنا و کنا ترابا ذالک رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتب حفیظ
ق: 3 و 4
آیا زمانی که مردیم و خاک شدیم دیگر زنده می شویم؟ این بازگشتنی بعید است. ما می دانیم که خاک چگونه از آنها خواهد کاست. و کتابی که همه چیز در آن نگهداری شده، نزد ماست.
رجع و رجوع به معنای برگشتن و بر گرداندن است.