فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

برای بیداری

ایها المغرور فی دار الغرور - فاعتبر من حال اصحاب القبور
ل منه غافل به دنیای دنی - چون در او آخر نباشی ماندنی
انما الدنیا کبیت العنکبوت - دار فانی کل من فیها یموت
راحت دنیا سراسر زحمت است - حاصل او درد و رنج و محنت است
ظاهراً محبوب هر شاه و گداست - باطنا مغضوب درگاه خداست
هست دنیا همچو دریای عمیق - خلق عالم اندر این دریا غریق
جمله محو و مات و سرگردان او - در سراغ ساحل و پایان او
چند روزی می زنندی دست و پا - تا بمیرند اندر این دار فنا
نزد عاقل نیست دنیا جز پلی - بر سر پل جا نسازد عاقلی
پیر زالی غرق زیب و زیور است - یا مگر دیوی کریه المنظر است
پس باغی خالی از نخل مراد - یا چراغی روشن اندر راه باد
پس بیا بشنو ز من ای هوشمند - تا توانی دل به مهر او مبند
ل به دنیا بستن عین جاهلی است - عشق با دیوانه دور از عاقلی است
یا بیا همچون علی مرتضی - ده طلاقش این عجوز بی وفا
یا برو چون زاهدان از بهر قوت - اکتفا می کن به قوت لایموت
جان و دل ز آلایش او پاک کن - گاه افطار و گهی امساک کن
یا چو ذاکر فکر ذکر خویش باش - گاه مستغنی گهی درویش باش(260)

یافت مردی گورکن عمری دراز - سایلی گفتش که چیزی گوی باز
تا چو عمری گور کندی در مغاک - چه عجایب دیده ای در زیر خاک؟
گفت این دیدم عجایب حسب حال - کین سگ نفسم همی هفتاد سال
گور کندن دید و یک ساعت نمرد - یک دمم فرمان یک طاعت نبرد(261)

51. پیدایش قیامت چگونه است؟

و لله غیب السموات و الارض و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب ان الله علی کل شی ء قدیر
نحل: 77
از آن خداست نهان آسمانها و زمین، و فرا رسیدن قیامت تنها یک چشم بر هم زدن یا نزدیکتر از آن است، زیرا خدا بر هر کاری تواناست.
لمح به معنای نگاه تند و چشم بر هم زدن است.
گویای این آیه پاسخ به دو ایراد منکران درباره معاد است. یکی ایرادی که به معاد جسمانی داشتند و می گفتند زمانی که ما مردیم و ذرات بدن ما به خاک بدل شد و خاک ما پراکنده شد، کیست که آن را دوباره جمع آوری کند؟ که قرآن می فرماید: و لله غیب السموات و الارض، ذرات بدن شما در خارج از این عالم نیست و خداوند عالم و آگاه به پنهانهاست و اساسا غیب و پنهان و ظاهر و آشکار برای خدا یکسان است؛ دوم اینکه می گفتند چه کسی می تواند این کار مشکل برپایی قیامت و زنده کردن همه مردگان را به انجام رساند و این کار به زمانی طولانی نیاز دارد؟ که خداوند فرمود: و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب (برای خداوند به آسانی و به سرعت یک چشم بر هم زدن و حتی کمتر از آن است).
آیات 50 سوره قمر و 38 تا 40 انبیاء و 55 حج و 66 زخرف و 107 یوسف و 18 محمد و 50 یس نیز بیانگر این مطلب است که قیامت ناگهان پدیدار می شود، و این خود یکی از مظاهر قدرت مطلقه حضرت باری تعالی است، چه اینکه خود در قرآن فرمود:فلا اقسم برب المشارق و المغارب انا لقادرون(262)، و ان الله علی کل شی ء قدیر(263)، و اذا یشاء قدیر(264)
لذا باید گفت که بعد از ایمان به توحید و علم بی منتها و قدرت مطلقه الهی، هیچ استبعادی در اصل معاد و عود آفرینش و سرعت در اجرای قیامت باقی نمی ماند؛ چه اینکه خدایی که با برنامه ریزی و به تدریج و با اداره امور عالم، انسان و دیگر موجودات را آفرید قطعا خلقت مجدد و دفعی برای او آسان تر از آفرینش اولیه خواهد بود.

52. طول روز قیامت چقدر است؟

تعرج الملئکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنة.
معارج: 4
در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است، فرشتگان و روح بدان جا فرا روند.
تعرج از مصدر عروج به معنای بالا رفتن و معارج جمع معرج یعنی محل عروج و معراج هم مانند آن اسم مکان است. در آیه 47 سوره مبارکه حج می فرماید: و ان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون. (و یک روز در نزد پروردگار تو مانند هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید.) در آیه 5 سوره سجده هم فرموده است: ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون. (فرشتگان و روح به سوی او بالا می روند، در روزی که پنجاه هزار سال است.) سوال اینجاست که جمع بین این دو آیه، که یکی روز قیامت را هزار سال و دیگری 50 هزار سال تعیین کرده، چگونه ممکن است؟ مفسران در میان مقام احتمالات متعددی را طرح کرده اند، اما فی الجمله می توان گفت که آیه اول به بخشی از روز قیامت و دوره ای از دوره های آن اشاره دارد، در صورتی که آیه 4 سوره معارج تمام مواقف قیامت را شامل می شود.امام صادق (علیه السلام) فرمودند:الا فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان للقیامه خمسین موقفا کل موقف مثل الف سنه مما تعدون ثم تلا هذه الایه، فی یوم کل مقداره خمسین الف سنه(265) (آگاه باشید که قبل از آنکه به حسابتان رسیدگی کنند حساب خود را رسیدگی کنید، زیرا قیامت پنجاه ایستگاه دارد که هر ایستگاهی همچون هزار سال شماست! سپس این آیه را تلاوت کردند: در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است).