فهرست کتاب


آیه های زندگی برای بیداری

حسین اسکندری‏

ندای قبر

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: قبر پنج پیام می دهد: من خانه تنهایی ام، انیسی با خود بیاورید، من جایگاه مارهای سمی ام، پادزهری بیاورید، من منزل تاریکی ام، چراغی تهیه کنید، من خانه خاکی ام، فرشی همراه آورید، من سرای فقرم، گنجی بفرستید.(192)
از امام صادق (علیه السلام) روایت است: همه قبرها هر روز سه مرتبه آن گونه سخن می گویند: خانه خاکی ام، من خانه بلایم، من خانه کرمم، و هنگامی که بنده مومنی داخل قبر می شود، قبر به او می گوید: خوش آمدی. قدمت مبارک. به خدا قسم، هنگامی که تو بر پشت من راه می رفتی و زنده بودی، تو را دوست داشتم. پس چگونه اکنون که داخل من شدی خشنود نباشم...(193)

سوال قبر

یکی از باورهای شیعه، که بر آیات و روایات و ادله وجود حیات برزخی مبتنی است، پرسش در قبر است، امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج و سوال در قبر و شفاعت(194) نیز فرمودند: در قبر فقط از مومنان خالص و کافران خالص سوال می شود و بقیه را به قیامت وامی گذارند.(195)
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هم درباره آیه شریفهیثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوه الدنیا و فی الاخره(196) (خداوند مومنان را به سبب گفتار ثابتشان استوار می دارد، هم در دنیا و هم در آخرت) فرمودند: منظور آیه شریفه در قبر و هنگام سوال از مردگان است(197).
همچنین از سیاق تلقینهایی که برای میت وارد شده پیدا است که سوال اصلی و اساسی در قبر از اعتقادات و بینشها و باورهاست.

فشار قبر

امام صادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده اند که قبر مومن را در فشار می گذارد تا کفاره گناه ضایع کردن نعمتهای خداوند باشد.(198)
امام علی (علیه السلام) هم فرمودند: ای بندگان خدا، برای کسی که خداوند او را نیامرزیده است سختی قبر شدیدتر از مرگ است. پس بترسید و بر حذر باشید از تنگی و سختی و تاریکی و تنهایی آن...و همانا زندگی سختی که خداوند دشمن خود را از آن بیم داده (و فرموده: و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا(199)) عذاب قبر است(200).