آشنایی با قرآن جلد 3

نویسنده : متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

جلسه 2: تفسیر آیات 29 تا 31 سوره انفال

آیه 29 سوره انفال

آثار تقوا

اعوذ باللّه من الشّیطان الرّجیم
یا ایّها الّذین آمنوا ان تتّقوا اللّه یجعل لکم فرقاناً و یکفّر عنکم سیّئاتکم و یغفر لکم و اللّه ذوالفضل العظیم.
در این آیه مطلبی بیان شده است که در واقع مشتمل بر سه مطلب است: 1- آثار تقوا: می دانیم کلمه تقوا در اصطلاح قرآن و اسلام اصطلاح خاصی است. در عرف عوام و دهاتیها تقوا و طهارت را برابر می دانند (رعایت پاکی و نجسی) ولی در اصطلاح قرآن، تقوا یک حالت روحی و ملکه اخلاقی است که هرگاه این ملکه در انسان پیدا شد، قدرتی پیدا می کند که می تواند از گناه پرهیز کند اگر چه گناه بر او عرضه شود. تقوا اولیاء حق را نگهداری می کند و مصونیت می دهد. ملکه و فضیلت تقوا در روح انسان اثر می گذارد و او را از ارتکاب لغزشها و گناهها باز میدارد.