آشنایی با قرآن جلد 5

نویسنده : متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

مقدمه

(مدتی این مثنوی تأخیر شد)
از زمان چاپ جلد چهارم مجموعه (آشنایی با قرآن) مدت نسبتاً زیادی می گذرد و در این مدت توفیق انتشار جلد پنجم نصیب ما نمی شد تا امروز که به فضل خدا موفق به انتشار آن می گردیم. اینکه علت یا علل این تأخیر چه بوده است، این مقدمه مقام توضیح آن نیست، همین قدر اجمالاً قصور و حتی تقصیر خود در این امر را می پذیریم و از علاقه مندان و شیفتگان آثار استاد شهید پوزش می طلبیم و برآنیم که با سرعت بخشیدن به انتشار آثار جدید آن متفکر گرانقدر این قصور را جبران نماییم.
جلد پنجم آشنایی با قرآن مشتمل است بر تفسیر بخشی از سوره های زخرف، دخان، جاثیه، فتح و قمر توسط استاد شهید آیة الله مطهری در سلسله جلسات هفتگی تفسیر که سالها در منطقه قلهک تهران در منازل برخی افراد متدین برقرار بوده است. این جلسات تاریخ دیرینی دارد و ابتدا سخنران آن مرحوم حجةالاسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی رضوان الله علیه (دوست صمیمی استاد شهید) بوده اند و پس از رحلت جانگداز آن مرحوم در یک حادثه رانندگی، جلسات مذکور توسط استاد مطهری ادامه یافت و تا زمان شهادت ایشان برقرار بود. از قرار مسموع بیش از نیمی از قرآن در این جلسات توسط استاد شهید تفسیر شده است ولی از آنجا که تنها در سالهای آخر اقدام به ضبط سخنرانیها می شد نوار بخشی از آنها در دست نیست و در سلسله نوارهای موجود نیز - که از تفسیر سوره زخرف آغاز می شود - در نوارهای اول (تا تفسیر سوره ملک) افتادگیهایی به چشم می خورد. با اینهمه آنچه تفسیر قرآن از استاد شهید باقی مانده است گنجینه ای ارزشمند از معارف اسلامی و بسیار مغتنم است، گرچه افسوس می خوریم که ای کاش نوار تمام جلسات تفسیر قرآن استاد شهید موجود بود!
بیان آن اسلام شناس گرانقدر در این تفاسیر همانند بیان ایشان در سایر عرصه های معارف اسلامی، از یک سو غنی و پربار است و از سوی دیگر شیوا و روان، به طوری که برای بیشتر اقشار جامعه قابل استفاده است. شاید بتوان سبک استاد را به (سهل و ممتنع) توصیف کرد.
در تنظیم این مجموعه صرفاً به نظم بخشیدن به عبارات اکتفا شده و حالت گفتاری مطالب حفظ شده است و هیچ گونه دخل و تصرفی در مطالب استاد صورت نگرفته است و اگر در جایی نیاز به اضافه شدن کلمه یا عبارتی بوده است آن کلمه یا عبارت داخل کروشه قرار گرفته است. مطالعه این کتاب برای عارف و عامی سودمند و فرح زاست و گامی است در جهت مبارزه با مهجور ماندن قرآن کریم در جامعه مسلمین، همان چیزی که استاد شهید در آثار خود بارها بر آن تأکید ورزیده اند.
از جناب آقای محمّد کوکب که بازبینی بعد از تنظیم و نیز تصحیح چاپی و استخراج فهرست مطالب این کتاب را به نحو شایسته انجام دادند سپاسگزاریم. امید است مجلدات بعدی این مجموعه با سرعت بیشتر از چاپ خارج شود و بدین وسیله بخش کوچکی از دین خود نسبت به آن متفکر شهید و آن پاره تن و حاصل عمر امام خمینی (ره) را ادا کرده و گامی در جهت غنای فرهنگی انقلاب اسلامی برداشته باشیم.
15 / 7 /1375
شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری

بخش اول از تفسیر سوره زخرف آیات 66 - 70

متن آیات شریفه

بسم اللّه الرحمن الرحیم
(الحمد للّه رب العالمین، باری ء الخلائق اجمعین و الصلوة و السلام علی عبداللّه و رسوله و حبیبه و صفیّه و حافظ سرّه و مبلّغ رسالاته سیّدنا و نبیّنا و مولانا ابی القاسم محمّد و علی اله الطیّبین الطاهرین المعصومین اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم:
هل ینظرون الّا السّاعة ان تأتیهم بغتة و هم لا یشعرون الا خلّاء یومئذ بعضهم لبعض عدوّ الّا المتقین یا عباد لا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون الّذین امنوا بایاتنا و کانوا مسلمین ادخلوا الجنّة انتم و ازواجکم تحبرون)** زخرف / 66 - 70.***