فهرست کتاب


نماز خوبان (حکایات و داستانهایی از دانشمندان و فرزانگان)

علی - احمد پور ترکمانی

مقدمه

نماز؛ یک کارخانه انسان سازی و پرواز در بی نهایت و رسیدن به خوبیهاست.
نماز، روح وحدت و یگانگی و قوه محرکه پایان ناپذیر.
نماز، سنبل عبادت وبندگی و آهنگ آسمانی و دعوت انسان از فراز هزاران مجد، و سفر به به دیار خوبان.
نماز، عصاره همه عبادات و گنج اهل دل، و راز و نیاز بر آستان جانان.
نماز، سجاده سرخ مشتاقان ملاقات حق، و آئین ره یافتگان.
نماز، پیوند با پاکان و قرار در لحظه های سبز
نماز، شمع جمع مردان حق و تمرین برای خوب شدن و نماز شدن انسان.
نماز، فیض عظیم و حدیث پایداری و نسیم رحمت حق.
نماز، رازها و نیازها در دل شب و در حریم یار و خضوع بر آستان جانان و بانگ خود آگاهی انسان.
نماز، رهنمودهای آسمانی و آیه رحمت و نزول برکات حق و آوای ملکوتی ساکنان حرم سرّ.
نماز، ره عشق و حدیث دلبران و شکوفائی اندیشه های زلال.
نماز، آهنگ رستگاری و انوار تابان و تندیس عبودیت.
نماز، هجرت و تلاش و راه یابی و آشتی با خدا و حدیث پایداری.
نماز، طلوع روشنائی و شروع لحظه های ناب و غروب تاریکیها و نا امیدیها و نماز...
جزوئی که پیش روی خوانندگان عزیز قرار دارد، حاصل زحمات چندین ماهه ای است که از میان کتب و داستانهای مختلف و پرمحتوا گزینش و با قلم ساده بازنویسی شده و در شش فصل تنظیم گردیده است.
آنچه بیشتر در این کتاب مورد نظر قرار گرفته، داستانها و خاطرات و نکته هایی از زندگی عملی بزرگان و مردان الهی است و شکل و محتوای آنها بیشتر حالت طبیعی و زمینی را در بر دارد تا آسمانی.
تلاش زیادی شده است که سیاق بیان داستانها و خاطرات توسط نویسندگان حفظ و بیش از حد ضروری مورد تصرّف قرار نگیرد.
در انتخاب و جمع آوری مطالب تا حد توان تلاش شده که از منابع دست اول استفاده شود.
از همه دوستان و سرورانی که در این مسیر بنده را مشوق بودند و همچنین از مؤسسه فرهنگی - انتشاراتی مشهور که در چاپ و نشر این کتاب تلاش نمودند تشکر می کنم.
در خاتمه دوستان عزیز، انشاءالله خرده ها را با دیده اغماض و کریمانه نگریسته و بنده را با پیشنهادها و انتقادات خویش دستگیری فرمایند.
خوشا آنان که الله یارشان بی - به حمد و قل هو الله کارشان بی
خوشا آنان که دائم در نمازند - بهشت جاودان بازارشان بی
(بابا طاهر)
والحمد و الله رب العالمین
علی - احمد پور ترکمانی

فصل اوّل نماز از دیدگاه فرزانگان و اندیشمندان

1- نماز یک کارخانه انسان سازی

حضرت امام خمینی(ره) :
در اسلام از نماز هیچ فریضه ای بالاتر نیست. نماز پشتوانه ملت است. سیّد الشهداء در همان ظهر عاشورا که جنگ بود، و همه در معرض خطر بودند، وقتی یکی از اصحاب گفت که ظهر شده است فرمود که: «یادم آوردید نماز را و خدا تو را از نماز گزاران حساب کند. و ایستاد در همان جا نماز خواند. نگفت که ما می خواهیم جنگ بکنیم، خیر، جنگ را برای نماز کردند. امیرالمؤمنین وقتی که یکی مسئله ای، یک چیزی از او پرسیدند در همان بحبوحه جنگ ایستاد و جواب داد. حالا... من شمشیر برای این می زنم. جنگ در اسلام یک چیزی نیست که خودش یک مطلبی باشد، یک چیزی باشد یک طرحی باشد. جنگ برای این است که آن زباله هایی که هستند آنهایی که مانع از پیاده شدن اسلام هستند، آنهایی که مانع از ترقی مسلمین هستند، آنها را از بین راه بردارند. مقصد این است که اسلام را پیاده کنند و با اسلام انسان درست کنند. نماز یک کارخانه انسان سازی است، فحشا و منکر را نماز، نماز خوب فحشاء و منکر را از یک امتی بیرون می کند.** صحیفه نور، ج 12، ص 148.***