فهرست کتاب


فضیلتهای اخلاقی

سید محمد رضا غیاثی کرمانی

نعمتهای دنیوی و اخروی

تمامی نعمتهای الهی منحصر به دو بخش می باشند:
1- نعمتهای دنیوی، مثل سلامتی و عافیت و ثروت و دارایی.
2- نعمتهای اخروی، مثل ایمان و عمل صالح و فقر و بلا.
نعمتهای دنیوی، ظاهری و نعمتهای اخروی، باطنی هستند که هر کدام شکر مخصوص خود را می طلبند.
ضد شکر (ناسپاسی ) است و گناه و زشتی آن واضح و مستغنی از بیان است.

توکل

منظور از (توکل )، واگذار کردن کار به تدبیر وکیل مطلق، خداوند سبحان و اعتماد بر کفالت کفیل ارزاق است. (توکل ) نتیجه ایمان حقیقی به حسن تدبیر و تقدیر خدای عزیز و علیم است، ...و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین ** مائده /23.***؛
(بر خدا توکل کنید اگر اهل ایمانید ).
و این ایمان در رتبه یقین است به این معنی که انسان بداند که همه امور بر اساس تقدیر و تقسیم عادلانه الهی صورت گرفته و قابل تغییر و تبدیل نیست. و علامت توکل آن است که شخص متوکل زمام تدبیر امور خود را به قبضه تقدیر می سپارد.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: من احب ان یکون اتقی الناس فلیتوکل علی الله ** بحار الأنوار 71/151 / روایت 51 / باب 36.***؛ هر کس که دوست دارد که متقی ترین مردم باشد، بر خداوند توکل کند ).
زیرا هر کس که در سایه توکل به مرحله یقین برسد، از هیچ حادثه ای نگرانی پیدا نخواهد کرد. **البته توکل به معنای تنبلی و سستی در وظایف و خود کم بینی نیست، بلکه منظور با توکل زانوی شتر بستن است. ***
ضد توکل (خود بینی ) و اعتماد بیجا به خویشتن و غفلت از قدرت بی انتهای خداوند است.

توبه

پایه و اساس همه مقامات و کلید همه خیرات (توبه ) است.
آلودگان به گناه را جز توبه پاک نگرداند و فرو رفتگان دریای معاصی را جز کشتی توبه به ساحل نجات نرساند.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرماید: (عجبت لمن یقنط و معه الاستغفار ** فیض الاسلام / نهج البلاغه / کلمات قصار 84.***؛ در شگفتم از کسی که استغفار همراه اوست ولی او نامیده است ).
و چون توبه موجب رهایی نفس از هلاکت می باشد، کوتاهی و تأخیر در آن ظلم بر نفس محسوب می شود ...و من لم یتب فاولئک هم الظالمون ** حجرات / 11.***؛ (و آنان که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند ).