فهرست کتاب


پنجاه روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به مطالعه

کتی ای. زاهلر سارا رئیسی

بچه های کوچک تر می توانند ...

* عکس ها را به دسته های مختلف تقسیم کنند.
* عکس ها یا کارت پستال ها را روی صفحه تنظیم کنند.
* برای هر صفحه عنوانی جدی یا طنز پیشنهاد کنند.
* در صفحات دفتر، نقاشی، کاریکاتور یا طرح بکشند.

بچه های بزرگ تر می توانند ...

* مطالب را به ترتیب زمان مرتب کنند.
* برای عکس یا کارت پستال ها عنوان یا توضیح بنویسند.
* عکس ها یا مطالب یا یاد گاری ها را به صفحه ی دفتر بچسبانند یا وصل کنند.
* برای دفتر یادگاری نمایه تنظیم کنند.
وقتی دفتر یادگاری تان کامل شد اجازه بدهید فرزندانتان آن را رسماً به دوستان یا اعضای فامیل نشان دهند. حتی بچه هایی که سواد خواندن ندارند نیز می توانند متنی را که خود آفریده اند (بخوانند) - آنها می توانند موضوع هر عکس یا یادگاری را تعریف کنند. بچه های بزرگ تر می توانند عنوان ها یا توضیحات را با صدای بلند بخوانند. دفتر یادگاری را جایی بگذارید که همه اعضای خانواده بتوانند آن را در روزی بارانی که می خواهند در جاده خاطرات سفر کنند، به راحتی پیدا کنند.

چند پیشنهاد برای دفترهای یادگاری موضوعی

* فعالیت های ورزشی فرزند خود را ثبت کنید.
* جشن عبادت، جشن پایان دبستان، جشن ورود به دبیرستان، یا هر حادثه ای را که تنها یک بار رخ می دهد ثبت کنید.
* خاطرات یک سفر خانوادگی را گردآوری کنید.
* زندگی هر یک از فرزندان خود را در دفتری جداگانه ثبت کنید.
* عکس هایی را که فرزندتان در اردوهای تابستانی یا تشکل های دانش آموزی گرفته است در یک دفتر نگهداری کنید.
* برای جشن های تولد اعضای خانواده تان یک دفتر یادگاری درست کنید.