فهرست کتاب


پنجاه روش ساده برای علاقه مند کردن فرزند به مطالعه

کتی ای. زاهلر سارا رئیسی

6.تشویق کنید که بچه های یک نسل با هم بخوانند

(خواندن بین نسلی)
دختر 14 ساله آندریا اخیراً به نقش پرستار بچه های خانواده ارتقا یافته است. ه ثابت کرده است که می توانند برادران دوقلوی خود را به خوبی غذا بدهد، به حمام ببرد و به موقع بخواباند. اما هنگامی که قصه قبل از خواب را برای بچه ها می خواند، کارش واقعاً می درخشد. آندریا می گوید: (از اول باید از نرا می خواستم قصه را بخواند. او واقعاً هنر پیشه است و کاری می کند که قصه ها زنده بشوند! الان دوقلوها حتی وقتی من هم در خانه هستم می خواهند که قصه را نرا بخواند. گرچه چندان احساس خوبی به من دست نمی دهد که بچه ها نرا را به من ترجیح دهند اما به هر حال وقت من شب ها آزاد می شود که عالی است. گاهی من هم پیش پسرها می نشینم و به قصه ای که نرا می خواند گوش می دهم!)
قانونی وجود ندارد که بگوید فقط بزرگسالان باید برای بچه ها کتاب بخوانند، بچه های بزرگ تر می توانند از این فرصت استفاده کنند و هنرهای خود را به رخ خواهرها و برادرهای کوچک تر خود بکشند. این کار به نفع خواننده، شنونده و به نفع شماست.
خواندن با صدای بلند، باعث فصاحت می شود و دایره لغات بچه ها را بهبود می بخشد و به آنها می آموزد که چگونه با حالت و لحن مناسب بخوانند. جلب رضایت شنوندگان کم سن و سال کار ساده ای نیست و کسی که می خواهد قصه را با موفقیت بخواند و به جایِ هُو با هورای شنوندگان مواجه شود، باید با احساس، با صدایی واضح و با لحن مناسب بخواند. اگر به طور موقت این نقش خود را به فرزند بزرگ ترتان محوّل کنید تجربه خوبی به دست می آورد و ممکن است انگیزه پیدا کند که این نقش را به خوبی اجرا کند.
هنگامی که روابطه نسبتاً صلح آمیز است، بچه های کوچک تر از صرف وقت با خواهران و برادران بزرگ تر خود سود می برند. وقتی کوچک ترها می بینند که خواندن چقدر مهم است می بینند که بزرگ ترها با موفقیت می خوانند. خود نیز برای خواندن انگیزه پیدا می کنند. اگر فرزند بزرگ تر خود را تشویق کنید کتاب های مورد علاقه خود را با صدای بلند بخواند بسیار مؤثر است. وقتی بچه ها برای بچه ها یک کتاب می خوانند، کمی بار از دوش شما برداشته می شود. شما همیشه فرصت ندارید که کارتان را کنار بگذارید و برای آنها کتاب بخوانید، شاید حتی فرصت نکنید مطالبی را که روی بسته بندی مواد غذایی نوشته شده است برای بچه ها بخوانید. اگر فرزند بزرگ ترتان سواد خواندن دارد، می تواند به شما کمک کند، دستور بازی ها را بخواند، معنی لغتی را در لغت نامه پیدا کند و قبل از خواب برای خواهر یا برادر کوچکش قصه بخواند.

7. با صدای بلند با همدیگر بخوانید

برنیس همیشه برای پسرش جروم با صدای بلند کتاب می خواند و ساعت کتاب خوانی شاعت مورد علاقه هر دوی آنهاست. اکنون که جروم در کلاس دوم دبستان است برنیس متوجه چیز جدیدی شده است: هنگامی که مادرش کلمات را با صدای بلند می خواند، اغلب اوقات جروم نیز لب های خود را حرکت می دهد و بدون صدا می خواند. گاهی نیز روی صفحه خم می شود و به بخشی جلوتر از آنچه برنیس می خواند توجه کند. برنیس گاهی مکث می کند واز جروم می پرسد که آیا علاقه دارد کهخودش برای مادرش بخواند، اما جرو همیشه می گوید نه و از مادرش می خواهد که خواندن را ادامه دهد.
وقتی بچه ها یاد گرفتند که به تنهایی بخوانند، باز هم باید به کار خود ادامه بدهیم و برای آنها با صدای بلند کتاب بخوانیم. البته می توانیم روال کار را تغییر دهیم. اکنون دیگر می توانیم کار خواندن را با فرزندمان تقسیم کنیم. برای این کار روش های زیادی وجود دارد که برخی از آنها را توضیح می دهیم. اگر فرزندتان در برابر این کار مقاومت کرد، از آن یک بازی بسازید. خواندن شعرها به صورت مشترک به طور طبیعی از هر چیز دیگری راحت تر است اما انواع دیگر قطعات ادبی را نیز می توان به صورت مشترک خواند.

چگونه کار خواندن را تقسیم کنیم

نفری یک خط.
شما خط اول را بخوانید، خط دوم، و الی آخر. روش دیگر این است که نفری یک صفحه بخوانید.
شما: یکی بود یکی نبود
کودک: زیر گنبد کبود
دیالوگ.
شما روایت را بخوانید و فرزندتان دیالوگ را، یا هر یک از شما متن گفته های یکی از شخصیت ها را بخوانید.
شما: بچه ها در را باز کنید، من مادرتونم. (آقا گرگه)
کودک: اگر تو راست می گی، دست هایت را نشان بده!(شنگول)
(قصه شنگول و منگول)
شما: لک لک به مرد گفت: مرا آزاد کن، من لک لکم، نه دُرنا.
کودک: من ترا با دُرناها گرفتم و همراه دُرناها هم می کشمت.
(مورچه و کبوتر**. مورچه و کبوتر، ترجمه ی مهران محبوبی، 1377، نشر مرکز، کتاب مریم.***)
ترجیح بند (بند برگردان)
شما: که یکی هست و هیچ نیست جز او.
هر دو: وحده لا اله الا هو
(هاتف اصفهانی)