فهرست کتاب


برگی از آسمان (شرحی بر توقیعات حضرت مهدی علیه السلام)

حجت الاسلام میرزا علی بابائی

به فریاد می رسد

اگر کسی به حضرت بقیة الله روحی الفداء از روی اخلاص و یقین متوسل شود آن حضرت به فریاد می رسد آقای حاج عبدالرحیم سرافراز که یکی از متدینین و دانشمند معاصرند و کتابهای علمی و تاریخی نوشته اند که من جمله کتاب مسجد جمکران است نقل می کردند که در روز عید قربان 1400 هجری قمری آقای حاج علی اصغر سیف نقل کردند که یکی از اطبای شیراز زنی از خارج گرفته بود و او را مسلمان کرده بود و برای اولین بار به سفر حج برده بود ضمناً به او گفته بود که حضرت ولی عصر علیه السلام در برنامه اعمال حج شرکت می کنند و اگر ما یا کاروان را گم کردی متوسل به آن حضرت بشو تا تو را راهنمایی بفرمایند و به کاروان مراجعت کنند. اتفاقاً آن خانم در صحرای عرفات گم می شود. جمعیت کاروان و خود آقای دکتر، شوهر آن خانم ساعتها به جستجوی او برخواستند ولی او را پیدا نکردند پس از دو ساعت که همه خسته در میان خیمه جمع شده بودند و نمی دانستند چه باید بکنند ناگهان دیدند آن زن وارد خیمه شد. از او پرسیدیم کجا بودی. گفت گم شده بودم و همان گونه که دکتر گفته بود متوسل به حضرت بقیة الله عجل الله تعالی فرجه شدم این آقا آمدند با آنکه من نه زبان فارسی بلد بودم و نه زبان عربی در عین حال با من به زبان خودم حرف زدند و مرا به خیمه رساندند و لذا از این آقا تشکر کنید اهل کاروان هر چه به آن طرفی که آن زن اشاره می کرد نگاه کردند کسی را ندیدند بالاخره معلوم شد که حضرت ولی عصر علیه السلام را فقط آن زن می بیند ولی سایرین نمی بینند**ملاقات با امام زمان، ج 2، ص 258.***.