فهرست کتاب


شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی(جلد دوم)

داود صمدی آملی

امام نهم (علیه السلام)

جناب محیی الدین در مناقب فرماید: و علی باب الله المفتوح و کتابه المشروح ماهیة الماهیات، مطلق المقیدات، سر السریات، الموجود فی ظل الله الممدود، المنطبع فی مرات العرفان، المنقطع من نیله حبل الوجدان، غواس بحر القدم، مهبط الفضل و الکرم، حامل سر الرسول، مهندس الارواح و العقول، أدیب معلمة الاسماء و الشؤن قهرمان الکاف و النون، غایة الظهور و الایجاد، محمد بن علی الجواد علیه الصلاة والسلام.

امام دهم (علیه السلام)

در مناقب شیخ اکبر آمده است: و علی الداعی الی الحق، امین الله علی الخلق، لسان الصدق، باب السلم، اصل المعارف و عین منبت العلم، منجی ارباب المعادات، منقذ اصحاب الضلالات و البدعات، عین الابداع انموذج اصل الاختراع، مهجة الکونین و محجة الثقلین، مفتاح خزائن الوجوب، حافظ مکامن الغیوب، طیار جو الازل و الابد، علی بن محمد صلوات الله علیه.
طیار جو الازل و الابد، اشاره است به ازلیت و ابدیت حقیقت متجرده آن حضرت صلوات الله علیه.

امام حسن عسکری (علیه السلام)

معتصم وقتی سر من رأی بنا کرد و آن را لشکرگاه ساخت حضرتش به آنجا منتقل نمود تا در بین لشکریان وی، مورد نظر باشد لذا نام عسکر که به معنی لشکر است به حضرت داده شد که ملقب به عسکری گردید.
اخلاق حضرتش همانند اخلاق رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و مردی نیکو قامت و خوش سیما و جوان بود که دارای جلال و هیبت و هیئت نیکویی بود و عام و خاص وی را تعظیم می کردند. و او را به جهت فضلش و عفاف و صیانت و زهد و عبادت و صلاح و اصلاحش عظیم می داشتند. او جلیلی هوشیار و زیرک، فاضلی کریم بود. (خرائج راوندی.)
صلوات الله و ملائکته و حمله عرشه و جمیع خلقه من أرضه و سمائه علی البحر الزاخر، زین المفاخر، الشاهد لارباب الشهود، الحجة علی ذوی الجحود، معرف حدود حقایق الربانیة، منوع أجناس العالم السبحانیة، عنقاء قاف القدم، العالی عن مرقاة الهمم، وعاء الامانة، محیط الامامة، مطلع الانوار المصطفوی، الحسن بن علی العسکری علیه صلوات الله الملک الاکبر.
24- امام قائم آن سر الهی - پناه جمله از مه تا به ماهی
25- ولی ختم مطلق آنجناب است - که جان پاک او ام الکتاب است
26- ز نسل فاطمه بنت رسول است - همان ام ابیهای بتول است
27- سمی حضرت خیر الانام است - قیامش در جهان حسن ختام است
سمی: همنام را گویند که نام مبارک حضرت ولی عصر (عج) به نام نامی خاتم انبیاء محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) است که بصورت مقطع نوشته می شود بدین صورت (م ح م د).
روایات فراوانی از جناب خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم) به سندهای زیاد رسیده و از طرق مختلف از فریقین نقل شده است که (علیه السلام) از فرزندان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که اسمش مواطی اسم رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) است و سلطنت شرق و غرب عالم را شامل می شود و بواسطه او عالم پر از قسط و عدل می شود بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد. و این اخبار در حد تواتر تام است که صاحب کتاب کفایة الطالب شافعی کتابی را تصنیف کرد در 25 باب که همه روایات آن از طرق علمای عامه است که در اخبار صاحب الزمان (علیه السلام) است و نام کتابش را البیان فی أخبار صاحب الزمان نهاده است و این اخبار را از صحاح ششگانه اهل سنت و غیر آنها از کتب عامه نقل کرده است (رساله امامت ص 435.)