فهرست کتاب


شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملی(جلد دوم)

داود صمدی آملی

امام هفتم (علیه السلام)

أبو ابراهیم موسی بن جعفر الکاظم (علیه السلام) کلت الالسنة دون کلماته القاهرة و حارت العقول لدی معجزاته الباهرة. ادعیته تذیب الصم الصلاب، و مناظراته حجة لاولی الالباب، وجوه اکسیر فلزات العرفاء و معیار نقود الاصفیاء. قد علم الخافقان انه باب الحوائج الی الله، و أذعن القرقتان انه کاشف اسرار کتابه تعالی. لذا از حضرتش در بیت مذکور به سبع المثانی یعنی قرآن ناطق نام برده شده است.
کمال الدین ابو سالم محمد بن طلحة شافعی در مورد امام هفتم گوید:
ابو الحسن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب علیهم السلام هو الامام الکبیر القدر، العظیم الشأن، الکثیر التهجد، الجاد فی الاجتهاد، المشهود له بالکرامات، المشهور بالبادة و ظهور خوراق العادات، المواظب علی الطاعات یبیت اللیل ساجدا و قائما، و یقطع النهار متصدقا و صائما و لفرط علمه و تجاوزه عن المعتدین علیه دعی کاظما، کان یجازی المسی ء بالاحسان و عن الجانی بالبر و العفو و الاحسان، و لکثرة عبادته لیلا و نهارا کان یسمی العبد الصالح، و یعرف فی العراق باب الحوائج الی الله لانجاح مطالب المتوسلین به الی الله و کراماته تحار فیه العقول، و تقضی بأن له عند الله قدم صدق لا یزول.
جناب محقق نامدار خواجه نصیر الملة و الطوسی در بغداد با مریضی که داشت از دار دنیا می رود در حال مریضی به وی گویند آیا وصیت نمی کنی که جسد تو را به مشهد نجف اشرف اطهر حمل کنند؟ فرمود: نه خیر زیرا من از روی امام همام مولایم موسی بن جعفر (علیهما السلام) حیا دارم که جسدم را از ارض مقدس حضرتش به جای دیگر حمل نمایید. و نیز وصیت نمود که مبادا روی قبر من القابی همانند آیه الله، محقق و... بنویسید. بلکه جسدم را در آستان امام هفتم دفن کنید و روی سنگ قبرم این آیه را بنویسید که کلبهم باسط ذراعیه بالوصید.

مناقب ابن عربی در مورد امام هفتم (علیه السلام)

صلوات الله و ملائکته و حملة عرشه و جمیع خلقه فی ارضه و سمائه علی شجرة الطور و الکتاب المسطور، و البیت المعمور، و السر المستور، و آیة النور کلیم ایمن الامامة، منشأ الشرف و الکرامة، نور مصباح الارواح، جلاء زجاجة الاشباح، ماء التخمیر الاربعین، غایة معراج الیقین، اکسیر فلزات العرفاء، معیار نقود الاصفیاء، مرکز الائمة العلویة، محور الفلک المصطفویة الامر للصور و الاشکال بقبول الاصطبار و الانتقال النور الانور موسی بن جعفر علیه صلوت الله العلی الاکبر.
شارح خلخانی در شرح مناقب فوق گوید:
جماعت عرفا و اهل وحدت را عقیدت چنان است که مراتب تمامی موجودات در قوس نزول از تعینات نفس رحمانی و حقیقت ولایت است و در قوس صعود حقیقت انسان کامل دارای جمیع مظاهر و جامع جمیع مراتب است پس تمامی حقایق عقلانیه و رقایق برزخیه آنها که گاهی به عقل و گاهی به شجره و گاهی به کتاب مسطور، به عبارات و اسامی مختلفه مذکور می شود تماما نفس حقیقت انسان کامل و از جزاء ذات او هستند و در واقع حقیقت انسان کامل است که بر حسب هر درجه از درجات، تعین خاص و اسم مخصوص حاصل نموده و بدین جهت حقیقت انسان کامل را جائز است آثار تمامی آن تعینات را بر حقیقت خود اسناد دهد؛...
الامر للصور و الاشکال اشاره است بر اینکه حکم انسان کامل و خلیفة الله در صورت و هیولای عالم طبیعت نافذ و مجری است و هیولای عنصری بر حسب اراده او می تواند خلع صورتی نموده و لبس صورت جدید نماید مانند عصای حضرت موسی علی نبینا و (علیه السلام) که صورت جمادی را بر حسب اراده حضرت موسی خلع نموده و صورت حیوانیه پوشید و به شکل اژدها بر آمد.
صدر المتألهین شیرازی می گوید: من صفی مرات قلبه بمصفاة العبودیة و ازال عن وجه نفسه بمصقلة الطاعات نقوش الکائنات تصیر ذاته کمرات مجلوة یحاذی بها شطر الحق فانعکس علیها الملک و الملکوت وفاض علیها قصد اللاهوت و مات عن غیر الله و نفسه و هواه فینفد حکمه و استجاب دعائه فیتکرم بکرامة التکوین و لهم فیها ما یدعون و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و انتم فیها خالدون. انتهی.
23- رضا بین و مقام رهبری را - تقی و هم نقی و عسکری را

امام هشتم ثامن الحجج (علیه السلام)

حضرت ثامن الائمه دارای جفر و جامعه است که جفر و جامعه دو کتابی اند از برای جناب مولی الموالی امیر المؤمنین که به ائمه بعد از آن به ارث می رسد و حضرت امام هشتم (علیه السلام) از طریق جفر و جامعه در مورد ولیعهدی مأمون اخبار از آینده کرده است.
شیخ مفید در ارشاد به اسنادش از معاویة بن حکیم از نعیم قابوسی از ابی الحسن موسی (علیه السلام) نقل می کند که فرمود: ان ابنی علی اکبر ولدی و آثرهم عندی و أحبهم الی و هو ینظر معی فی الجفر و لم ینظر فیه الا نبی أو وصی نبی.
جناب ابن عربی در مناقب امام هشتم (علیه السلام) فرماید:
صلوات الله و ملائکته و حملة عرشه و جمیع خلقه فی أرضه و سمائه علی سر الالهی و الرائی للحقایق کما هی النور اللاهوتی و الانسان الجبروتی، و الاصل الملکوتی، و العالم الناسوتی، مصداق العلم المطلق، و الشاهد الغیبی المحقق، روح الارواح، حیوة الاشباح، هندسة الموجود التیار فی نشأت الوجود، کهف النفوس القدسیة، غوث الاقطاب، الانسیة الحجة القاطعة الربانیة، محقق الحقایق الامکانیة، ازل الابدیات، و ابد الازلیات، الکنز الغیبی، و الکتاب اللاریبی، قرآن المجملات الاحدیة، فرقان المفصلات الواحدیة، ام الوری بدر الدجی، علی بن موسی الرضا علیه و علی آبائه الصلاة و السلام.
حضرتش هم دارای علم لدنی اجمالی است و هم صاحب علوم تفصیلی قدری است. هم صاحب مقام لوح محفوظ و ام الکتاب است و هم دارای علوم لوح محو و اثبات.