فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

رئیسعلی سمبل مبارزه با استعمار:

رئیسعلی دلواری در مبارزه با استعمار چهره واقعی و ژرفای ایمان خود را نشان داد و به قیام خونین ضد اجنبی مردم نواحی دشتی، دشتستان و تنگستان رنگ خاصی بخشید.
روح استقلال طلبی و عشق به میهن و غیرت و حمیت وی از او شخصیتی به وجود آورده بود که آوازه جانبازی و فداکاری اش در سراسر ایران طنین افکند. وی نبرد علیه قوای مهاجم را وظیفه ملی و مذهبی خود می دانست و فعالیتهای ضد انگلیسی او از این اعتقاد مایه می گرفت و تقویت می شد. رئیسعلی قاطعانه تصمیم گرفت خود را فدای استقلال و تمامیت ارضی وطن کند. مقامات انگلیسی که اغلب با تزویر و نیرنگ و پرداخت رشوه و زر و سیم بر حریف چیره می شدند، پس از اتخاذ تصمیم قطعی درباره اشغال بوشهر و پیشروی به سوی شیراز به منظور تطمیع رئیسعلی، دو نفر از متابعان حیدرخان حیات داودی را به دلوار گسیل می دارند تا به رغم خود موافقت او را مبنی بر پیاده شدن قوای انگلیسی در کرانه خلیج فارس و حرکت به سوی شیراز جلب کنند. نمایندگان حیدرخان ضمن ملاقات با رئیسعلی متذکر می شوند که چنانچه او از قیام علیه قوای اشغالگر صرف نظر کند، مقامات انگلیسی چهل هزار پوند به او خواهند پرداخت. رئیسعلی با صراحت و شجاعت تمام می گوید: (چگونه می توانم بی طرفی اختیار کنم در حالی که استقلال ایران در معرض خطر جدی قرار گرفته است؟)
پس از مراجعت نمایندگان حیدرخان که تیرشان به هدف مقصود اصابت نکرده بود، نامه تهدیدآمیزی از طرف مقامات انگلیسی به رئیسعلی نگاشته می شود مبنی بر این که:
(چنانچه بر ضد دولت انگلیس قیام و اقدام کنید، مبادرت به جنگ می نماییم در این صورت خانه هایتان ویران و نخلهایتان را قطع خواهیم کرد.)
رئیسعلی در پاسخ مقامات انگلیسی می نویسد: (خانه ما کوه است و انهدام و تخریب آنها خارج از حیطه قدرت و امکان امپراتوری بریتانیای کبیر است. بدیهی است که در صورت اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرین حد امکان مقاومت خواهیم کرد.)

روز تعاون

13 شهریور 1370

تعاونوا علی البر و التقوی
(این احساسی که در ملت ما پیدا شده است که باید تعاون کند، باید اعانت کند. این از برکات این انقلاب است).
امام خمینی (ره)
(تعاونیها وسیعترین شبکه اشتراک و دخالت حقیقی مردم در کارهاست)
(مقام معظم رهبری)
تعاون و همکاری می تواند در جهت رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی داشته باشد. با گسترش فرهنگ تعاون وحدت و یکدلی در جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیتها پدیدار می گردد، و جامعه از آسیب دشمنان مصون می ماند.
در حدیثی پیامبر اسلام محمد (ص) می فرمایند:
لو اجتمعتم علی البر لتحاببتم
اگر همه شما در راه خیر و نیکوکاری بهم بپیوندید و هم آهنگ شوید، دوستدار و علاقمند به یکدیگر خواهید شد **کتاب الحدیث - مرتضی فرید - جلد اول چاپ هشتم (1371) - ص 322 یا مجموعه ورام - جلد اول - ص 134***.
این حدیث حکایت از آن دارد که تعاون در اسلام جایگاه خاصی دارد و در همه امور همکاری، محبت، صفا و صمیمیت مطرح است. در جهان امروز می باید برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همکاری باشد و همواره می باید آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی الگوی اعمال و رفتار انسانها باشد، تا بتوان به اهداف و مقاصد عالی دست یافت.
تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان و اتقوالله ان الله شدید العقاب** سوره مائده آیه 2 ترجمه: و باید شما در نیکوکاری و تقوی به یکدیگر کمک کنید نه بر گناه و ستمکاری و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.***)
به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
به منظور تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 13/6/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجرای ماده 65 این قانون، وزارت تعاون به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاون در تاریخ 10/10/1370 تشکیل گردید.