فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

2 - زمینه سازی برای تصرف و تهدید ام القصر

با گذاشتن امکانات وسیعی روی آن، رفتن به سوی ام القصر به راحتی انجام می گرفت. از طرف دیگر، نیروهای خودی می توانستند، روزها در این منطقه مستقر و شبها جهت انجام عملیات، به سوی بوبیان حرکت و مجددا به این منطقه باز گردند.

شرح عملیات

شب اول (9/6/65)

نیروهای رزمنده پس از آن که توسط امام جمعه اصفهان آیت الله طاهری از زیر قرآن عبور کردند در ساعت 21 سوار قایقها شده، حرکت کردند، اما به دلایلی موفق نشدند در زمانبندی مورد نظر، خود را به موقعیتهای از قبل تعیین شده برسانند و بعد از ظاهر شدن اشکالاتی، انجام عملیات در آن شب منتفی و در ساعت 42/00 دقیقه بامداد، به آنها دستور برگشت داده شد.
بعد از عقب نشینی نیروها، که تا حدود ساعت 3 بامداد به طول انجامید، فرماندهی دستور داد که اولا، کلیه قایقها - به دلیل پروازهای احتمالی هواپیماهای دشمن در روز - داخل نهرها استتار شود؛ ثانیا: جهت جلوگیری از خروج اطلاعات پیرامون عملیات، از خروج کلیه نیروها از منطقه عملیاتی جلوگیری شود.