فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

عملیات کربلای 3

11 شهریور 1365

به منظور انجام عملیات ایذایی و محدود، طرحی جهت حمله به اسکله الامیه** اسکله الامیه در مختصات جغرافیایی - عرض 294645 شمالی و طول 484837 شرقی و اسکله البکر در مختصات جغرافیایی - عرض 294036 شمالی و طول 484838 شرقی، قرار دارند.*** عراق در منطقه خلیج فارس تصویب **استخراج از کتاب جنگ در سال 65، کارنامه یکساله سپاه، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ستاد مرکزی، صفحات 145 به بعد.*** و اجرای این مأموریت به نیروی دریایی سپاه واگذار شد و یکی از یگانهای با تجربه نیروی زمینی سپاه از لشگر 14 امام حسین (ع)، برای انجام این عملیات، به قرارگاه نوح مأمور گردید و در ساعت 30/1 دقیقه بامداد روز سه شنبه 11/6/1365 با رمز مقدس (حسبنا الله و نعم الوکیل) در منطقه خلیج فارس آغاز گردید.

مختصری از موقعیت جغرافیایی منطقه و اهمیت آن

دو اسکله الامیه و البکر در آبهای خلیج فارس و در جنوب شرقی (رأس البیشه)، با فاصله 12 کیلومتر از یکدیگر، در یک راستا - نسبت به خط شمال - واقع شده اند. سواحل جمهوری اسلامی، در شمال این اسکله ها، و بندر فاو، خور عبدالله و بوبیان نیز در غرب آن، قرار دارند.
محل تعبیه این سکوها، نقطه تلاقی آبهای اروند رود و خور عبدالله با خلیج فارس است. عمق آب در اطراف این اسکله ها - در حالت مد - 34 متر و در حالت جزر، بین 30 تا 31 متر است.
فاصله این دو سکو تا مواضع خودی (در نهر قاسمیه)، به ترتیب، 25 و 35 کیلومتر است و طی مسافت میان این اسکله ها تا ام القصر، به وسیله ناوچه های دشمن، 3 ساعت به طول می انجامد.
سکوهای البکر و الامیه، قبل از شروع جنگ، از عمده ترین محلهای صدور نفت عراق بودند که کشتیهای بزرگ با تناژ بیش از 300 هزار تن، با پهلو گرفتن در کنار این سکوها، بارگیری می کردند و به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص این دو اسکله (عمیق بودن آب در این منطقه و ...) یک سوم نفت عراق از این منطقه صادر می شد. علاوه بر این، با قرار گرفتن این دو اسکله بر سر راه ام القصر و بندر بصره، کشتیهای بازرگانی عراق، در کنار آنان لنگر می انداختند و پس از فرا رسیدن موعد تخلیه و یا بارگیری، راهی بنادر مذکور می شده اند.
با شروع جنگ و تلاش عراق برای افزایش صدور نفت، فعالیت این سکوها زیاد و در نتیجه، به صورت یکی از اهداف مورد حمله ایران در آمدند.
با وجود همه موانع و مشکلات موجود، تصرف سکوها - به دلیل اهمیت این منطقه برای جمهوری اسلامی - ارزش فراوانی داشت و مزایای زیر را در برداشت: