فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

کنفرانس مسکو:

در مارس 1947 بار دیگر دول متفق در مسکو اجتماع کردند، دستور کار این کنفرانس بحث درباره اتریش و آینده آلمان بود. چون روسها حاضر به خروج از اتریش نبودند و در مورد آلمان، روسها با دیگر کشورها در سه مورد مرزهای شرقی آلمان، کمیت و کیفیت گرفتن غرامات و وحدت سیاسی آن کشور، اختلاف نظر داشتند، همچنین تقسیم جهان به دو قطب غرب و شرق از دیگر نتایج جنگ جهانی دوم بود که غربیها به بلوک شرقی اصطلاح کشورهای (پشت پرده آهنین) و روسها به دول غرب (پرده اورانیوم) را لقب دادند.
از نتایج پایدار جنگ جهانی دوم می توان به (ایجاد سازمان ملل) اشاره کرد که در ژوئن 1945 نمایندگان پنجاه کشور طرح تأسیس آن را در (سانفرانسیسکو) امضاء کردند و یکسال بعد سازمان ملل کار خود را آغاز کرد. همچنین می توان به (جنگ سرد) Cold War میان آمریکا و شوروی (سابق) اشاره کرد که مبین کشمکش سیاسی - عقیدتی میان دو ابرقدرت شرق و غرب بود که بدون استفاده از نیروی نظامی به ایجاد دسته بندیهای سیاسی - نظامی و رقابت تسلیحاتی دست زدند.

اثرات جنگ:

بسیاری از اثرات جنگ جهانی دوم چون افزایش قدرت دولتها، ایجاد تلفات سنگین و نیز پیشرفت تکنولوژی و... به مانند جنگ اول جهانی بود. جنگ، اهمیت علوم و اثر آن به صنعت را دو چندان نمود و بسیاری از اختراعات، چون رادار، موتور جت و انرژی اتمی به منظور استفاده در جبهه های جنگ پا به عرصه گذاردند.
جنگ جهانی دوم، موجب آزادی بسیاری از مستعمرات انگلستان و فرانسه و هلند بویژه در خاور دور گردید. در طول جنگ 5/7 میلیون سرباز روسی، 3 میلیون سرباز آلمانی، 5/1 میلیون سرباز ژاپنی، 400 هزار سرباز انگلیسی، 300 هزار سرباز آمریکایی، 210 هزار سرباز فرانسوی، 187 هزار سرباز ایتالیایی و 147 هزار سرباز کشورهای کامنولث** کامنولث (جامعه کشورهای مشترک المنافع) Common Wealth of Nations مشترک المنافع انگلیس، کشورهای مستقل و غیر مستقلی که قبله بخشی از امپراتوری انگلستان را تشکیل می دادند. ***کشته شدند. کل کشته شدگان جنگ جهانی دوم را حدود 39 میلیون نفر تخمین زده اند که اتحاد جماهیر شوروی (سابق) با بیشترین آن یعنی 5/17 میلیون نفر در رأس کشورهای مصیبت زده از جنگ قرار گرفت.

تصویب نظام بانکداری بدون ربا 10 شهریور 1362

نظام بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، یکی از دستاوردهای پرارزش انقلاب اسلامی است. پس از پیروزی، اداره بانکها بر اساس موازین اسلامی و احکام الهی، از جمله خواستهای بر حق مردم بود. در دی ماه 1358، با اعلام برقراری حداقل سود تضمین شده، به جای بهره سپرده ها و کارمزد به جای بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانکها عنوان شد که، بانکها اسلامی شده اند، ولی با عنایت به فقه پربار اسلام و احکام مربوط به معاملات اسلامی، این تغییرات جزیی نمی توانست به عنوان (بانکداری اسلامی) مورد قبول مردم باشد، به همین سبب، پیش نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا که به وسیله متخصصین مجرب و آگاهان مسائل شرعی تهیه شده بود به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و در دهم شهریور ماه 1362، از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشت. آئین نامه اجرایی قانون مزبور نیز طرف مدتی کوتاه به تصویب هیأت دولت رسید و دستورالعملهای اجرایی مربوطه هم از تصویب شورای پول و اعتبار گذشت و به بانکهای سراسر کشور ابلاغ شد و به این ترتیب نظام بانکداری بدون ربا، از اول فروردین ماه 1363، توسط بانکهای کشور به مورد اجرا گذاشته شد.