فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

محورهای فعالیت و تواناییهای تخصصی:

جهاد دانشگاهی پس از تشکیل، ابتدا پرسشنامه ای برای کلیه اساتید، ارسال و از آنها خواست تا زمینه کاری مورد علاقه خود را اعلام دارند، همچنین از کلیه وزارتخانه ها و ارگانها خواست تا تعداد نیروی متخصص مورد نیاز خود را با ذکر نوع تخصص اعلام کنند. بدین نحو تا حدودی ضمن به کارگیری نیروهای متخصص، نیازهای مراکز دولتی را تأمین کرد. همزمان با این اقدام کلیه کارگاههای دانشگاهها را به مراکز پژوهشی تبدیل و با بررسی نیازهای صنعتی، پزشکی و... سعی و کوشش در تأمین نیازهای کشور نمود.
با شروع جنگ تحمیلی جهاد دانشگاهی با تمام توان و نیرو در اختیار جنگ و رزمندگان اسلام قرار گرفت و کمکهای تخصصی و فنی زیادی به جبهه ها کرد و با شروع کار دانشگاهها در سال 1362 دروس معارف اسلامی را جزء مواد بررسی کلیه رشته های تحصیلی گنجاند و در حال حاضر در چهار محور فرهنگی، طرح و تحقیقات، برنامه ریزی و تشکیلات و امور دانشگاهی فعالیت می کند.
تواناییهای جهاد دانشگاهی در حال حاضر با توجه به این که دانشگاهها و محیطهای علمی و تخصصی کشور دارای استعدادهای شکوفا و ثمربخشی هستند در گروه های زیر خلاصه می شود:
گروه فنی و مهندسی، گروه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه علوم پایه، گروه هنر، گروه پزشکی، گروه علوم انسانی.
که این شش گروه به 53 شاخه تقسیم می شود و در مجموع شاخه های تخصصی این گروهها نزدیک به 760 طرح تحقیقاتی انجام شده و به نتیجه رسیده است. در گروه فنی و مهندسی 286 طرح در گروه علوم پایه 132 طرح، در گروه پزشکی 56 طرح، در گروه علوم انسانی 65 طرح، در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 47 طرح و در گروه هنر 172 طرح تحقیقاتی انجام شده است.
به عنوان مثال در گروه پزشکی در شاخه طب نظامی در زمینه مبارزه با گازهای شیمیایی و درمان مصدومین شیمیایی تحقیقات وسیعی صورت گرفته است که به چند نمونه آنها اشاره می کنیم
1 - تولید آمپول امیل نیتریت
2 - بررسی اختلالات ایمنی در مجروحین جنگی با گاز خردل
3 - تهیه آنتی بادی و مطالعه اثر آنتی بادی تولید شده بر علیه گازهای عصبی
4 - بررسی تغییرات هماتولوژیک در مجروحین شیمیایی با گاز خردل

شهادت میرزا رضا کرمانی

21 مرداد 1276

استبداد مخوف قاجار، ایران را به زندانی هول انگیز تبدیل کرده بود. ناصرالدین شاه چونان سلف خود، محمد خان قاجار، خود را مالک الرقاب مردم می دانست. هیچ کس را در برابر اوامر او حق سخن نبود و هر گونه مخالفت در برابر استبداد و ستم، عکس العمل شدید او را در پی داشت. شاه که در برابر قدرتهای بیگانه با خفت زانو می زد برای مقابله با ناراضیان و مخالفان، مشتی آهنین داشت، تا آن جا که شکار انسانهای مبارز رواج یافت. دستگاه اداری کشور از درون پوسیده بود. رشوه، فساد، تملق، زورگویی، فروش مناصب دولتی و... رواج تام داشت. ظلم و ستم قحطی و خشکسالی که چندین سال طول کشید، نواحی پر جمعیت ایران را از سکنه خالی کرد و در حالی که دستگاه مالیات گیری حساب و کتابی نداشت خزانه کشور روز به روز تهی تر می گشت. اشتهای بیمارگونه و سیری ناپذیر ناصرالدین شاه در انباشتن پول و طلا و نقره و دلبستگی او به زندگی مجلل و زنان و شیفتگی او نسبت به تمدن اروپا بویژه پس از آخرین سفرش به غرب از یک سو و طمع کاری کشورهای استعماری و رقابت آنها در غارت منابع سرزمین های شرقی از سوی دیگر، سبب شده بود که سپردن امتیازات مالی و سیاسی به بیگانگان فزونی یابد. یکی از این امتیازها که با واکنش شدید علما و روحانیون روبرو شد، واگذاری امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به تالبوت یا در واقع به انگلستان بود** جلد اول روزها رویدادها، صفحه 335، لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزای شیرازی***. این قرارداد ننگین با فتوای معروف آیت الله میرزای بزرگ شیرازی فسخ گردید و منجر به عقب نشینی ناصرالدین شاه در برابر علما و مردم شد. بعد از این ماجرا، موقعیت ناصرالدین شاه و حکومت استبدادی قاجار تضعیف گشت و چهار سال بعد، ماجرای قتل او به وقوع پیوست. نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان در بیان حالات ناصرالدین شاه و پیرامون جنایات او می نویسد:
(در ایام سلطنت این پادشاه اعظم خساراتی که به ایران وارد آمد، شهادت میرزا تقی خان امیر نظام اتابک اعظم بود که گناهی جز جلوگیری از حرکات بچگانه پادشاه و خیرخواهی مملکت و سلطنت نداشت. کم کم خرابی در اداره نظامی شروع شد و گرفتن رشوه و فروختن نشان و لقب نظامی شیوع یافت... در پنجاه سال سلطنت یک قدم به جانب اصلاحات برنداشت، پنجاه سال بهترین اوقات مغتنم ایران را به رایگان از دست داد. هر کس را که استشمام ترقی در او می نمود به قتل می رسانید...)