فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

اثرات انفجارات اتمی در ژاپن

ساکنان شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نخستین قربانیان سلاحهای اتمی می باشند که مستقیم در معرض اثرات کشنده و نابود کننده بمبهای اتمی قرار گرفتند. اثرات تخریبی بمبهای یاده شده با مقیاس وسیعتری شباهت زیادی به اثرات سلاحهای کلاسیک مانند بمبهای هواپیماها، گلوله های توپخانه و موشکها که دارای آثار موج انفجار، حرارت و نور دارند، اما انفجارات اتمی علاوه بر آثار یاد شده دارای آثار دیگری از جمله تشعشع هسته ای اولیه می باشد که از نظر زمان محدود اما بسیار بسیار خطرناک می باشد.
نسبت اثرات یک ترکش هوایی اتمی به شرح زیر است:
اثر موج انفجار: 50 درصد
اثر حرارت و نور: 35 درصد
اثر تشعشع: 15 درصد
در انفجارات اتمی هیروشیما و ناکازاکی که دارای قدرت انفجاری معادل 20 کیلوتن تی. ان. تی بود، هیچ یک از ساکنان آن شهرها که در فواصل بیش از 3 کیلومتر از نقطه صفر** Zero Point *** انفجار بوده اند در معرض هیچ گونه اثرات فوری سلاح قرار نگرفتند. اما نباید فراموش کرد که انفجارات هسته ای دارای اثرات باقیه می باشند از جمله دارای ریزشهای رادیو اکتیو می باشند. این ریزشها به سه نوع طبقه بندی می شوند:
1 - ریزشهای نزدیک 2 - ریزشهای دور 3 - ریزشهای جهانی
ریزشهای نزدیک تشکیل شده اند از ذرات درشت سریع و فعال و تکه های خاکی که در موقع انفجار از زمین کنده شده و تحت تأثیر قوه ثقل به پایین ریزش می کنند. این مواد در ظرف چندین ساعت به سطح زمین می رسند و بر حسب قدرت انفجار انجام شده در یک مسافت بین 100 تا 400 کیلومتر در جهت باد و در حدود 50 کیلومتر در جهت عمود به مسیر باد تقسیم می شوند. ریزشهای نزدیک حاوی یک سمت زیاد محصولات رادیو اکتیو کم عمر می باشند.
ریزشهای دور از ذرات ریز و نرم تر تشکیل شده و در قشرهای پایین جوی پخش می شوند.(به طور متوسط 12000 متری یا تروپسفور Troposphere) پرتاب و پخش می شوند. تروپسفور نزدیکترین قشر جوی به زمین می باشد که ضخامت آن 11 کیلومتر است. ریزشها به وسیله باد به گرد زمین نقل مکان پیدا می کنند و اغلب بتدریج با پخش شدن در یک نوار وسیع جغرافیایی در اطراف زمینی که انفجار در آن انجام شده است به وسیله ته نشینی های جوی به زمین می رسند. ریزشهای جهانی از ذرات بسیار ریز و نرم تشکیل شده اند و در استراتوسفر (بالاتر از روی این Stratosphere 12000 متر) پخش می شوند و اثر قوه ثقل زمین روی این ذرات بسیار ضعیف است (ضخامت استراتوسفر 30 کیلومتر می باشد).
از میان ریزشهای فوق تنها ریزشهای نزدیک خطرناک می باشند
انفجارات هسته ای بویژه هوایی، در جو تعدادی زیادی محصولات فیسیون (تجزیه) پخش می کنند که می توانند برای بدن انسان زیان آور باشند. این محصولات، تشعشعات و ذراتی را پخش می کنند که با آزاد کردن انرژی خود در نسوج زنده موجودات می توانند موجبات فاسد و ضایع شدن آنها را فراهم سازند و یا اختلالاتی در عمل آنها ایجاد نمایند که از جمله آنها اثرات ارثی است و در نتیجه این خطر را در بر دارد که روی نسلهای بعدی نیز تأثیر بگذارند.

شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی

15 مرداد 1366

سرلشکر خلبان، شهید عباس بابایی، بزرگ مردی بود که در مکتب شهادت پرورش یافت. مجاهدی که زهد و تقوایش بسان دریایی خروشان بود و هر لحظه از زندگانیش موجها در برداشت. مرد وارسته ای که سراسر وجودش عشق و از خودگذشتگی و کرامت بود، رزمنده ای که دلاور میدان جنگ بود و مبارزی سترگ با نفس اماره خویش. از آن زمان که خود را شناخت کوشید که تا جز در جهت خشنودی حق تعالی گام برندارد. براستی او گمنام، اما آشنای همه بود. از آن روستایی ساده دل، تا آن خلبان دلیر و بی باک.
شهید سرلشکر بابایی در سال 1329 در شهرستان قزوین دیده به جهان گشود.
دوره ابتدایی و متوسطه را در همان شهر طی کرد و در سال 1348 به دانشکده خلبانی نیروی هوایی راه یافت و پس از گذرانیدن دوره آموزش مقدماتی برای تکمیل دوره به آمریکا اعزام شد.