فهرست کتاب


روزها و رویدادها (جلد دوم)

علی بری دیزجی , علی اصغر کریمی شرفشاده , مجید صفائی , محمد نبی ابراهیمی , وحید صفائی

چرا بمب اتم به کار برده شد؟

دولت آمریکا از اعضای یک کمیته ویژه در خواست کرده بود که میان استفاده از بمب اتم و یا تهاجم سراسری به ژاپن یکی را بر گزینند. دو راه حل دیگر که عبارت بودند از محاصره دریایی ژاپن و نیز نشان دادن اثرات ویران کننده این بمب در یک منطقه غیر مسکونی به مقامهای ژاپنی، هرگز مورد بررسی قرار نگرفت.
عوامل مهمی که موجب استفاده آمریکا از بمب اتمی شد به قرار زیر بود:
الف: پایان سریع جنگ
چنین دلیل آورده می شد که استفاده از بمب اتم، موجب تسلیم سریع ژاپن خواهد شد. آمریکاییها بر این باور بودند که تهاجم سراسری به خاک ژاپن، با تلفات بسیار سنگینی همراه خواهد بود.
ب: محدود نمودن پیروزیهای روسیه در خاور دور.
در حالی که تا 24 آوریل 1945، بسیاری از کارشناسان نظامی آمریکا به پیروزی در جنگ با ژاپن، بدون دخالت روسیه، باور آورده بودند، ارتش روسیه در روز 8 اوت، حمله به نیروهای ژاپنی را آغاز کرد. آمریکا با استفاده از بمب اتم تلاش کرد که پیش از گسترش پیروزیهای ارتش سرخ، ژاپن را به زانو در آورد و به این ترتیب به فرمانروای مطلق اقیانوس آرام و شرق آسیا بدل گردد.
ب: قدرتمند نبودن دیپلماسی آمریکا در برابر روسیه.
رهبران آمریکا بر این اندیشه بودند که پیروزیهای روسیه در اروپای خاوری بیش از اندازه بزرگ است و استفاده از بمب اتم، قدرت چانه زدن آنان را در برابر مسکو افزایش خواهد داد. (در حقیقت این عمل نتیجه ای معکوس به بار آورد و روسیه از دادن امتیازات بیشتر خودداری کرد.)
در مدت اشغال ژاپن، دنیای غرب برای منزوی کردن هر چه بیشتر این کشور از کشورهای آسیایی بویژه آسیای سوسیالیست بعد از 1949 و وابسته کردن آن به کشورهای تحت سلطه آمریکا کوشش فراوانی به عمل آورد و در این راه تا حدودی موفق شد، زیرا در حالی که آمریکا بیش از 3/2 (دو سوم) واردات ژاپن را تأمین می کرد فقط 4/1 (یک چهارم) صادرات آن را در بازارهای داخلی خود می پذیرفت به عبارت دیگر، ژاپن به صورت بازار انحصاری کالاهای صادراتی آمریکا در آمد.
از لحاظ سیاسی ژنرال (مک آرتور) قانون اساسی ژاپن را مطابق قانون اساسی آمریکا و توأم با آینده نگری دقیقی تنظیم کرد و اصولی را در آن گنجانید که براساس آنها اولا: قدرت امپراتوری به مردم تفویض می شد، ثانیا: (ماده 9) بدون هیچ گونه قید و شرطی ژاپن را از داشتن نیروهای سه گانه (هوایی - زمینی - دریائی) محروم می کرد.
طی چند پیمان و موافقتنامه بین المللی، از ژاپن نسبت به کلیه سرزمینهای متصرفی در قاره آسیا اعم از کره، تایوان، و جزایر اطراف خلع مالکیت شد و آمریکا نیز تعدادی از جزایر را به صورت مستعمره در اختیار خود گرفت.

اثرات انفجارات اتمی در ژاپن

ساکنان شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن نخستین قربانیان سلاحهای اتمی می باشند که مستقیم در معرض اثرات کشنده و نابود کننده بمبهای اتمی قرار گرفتند. اثرات تخریبی بمبهای یاده شده با مقیاس وسیعتری شباهت زیادی به اثرات سلاحهای کلاسیک مانند بمبهای هواپیماها، گلوله های توپخانه و موشکها که دارای آثار موج انفجار، حرارت و نور دارند، اما انفجارات اتمی علاوه بر آثار یاد شده دارای آثار دیگری از جمله تشعشع هسته ای اولیه می باشد که از نظر زمان محدود اما بسیار بسیار خطرناک می باشد.
نسبت اثرات یک ترکش هوایی اتمی به شرح زیر است:
اثر موج انفجار: 50 درصد
اثر حرارت و نور: 35 درصد
اثر تشعشع: 15 درصد
در انفجارات اتمی هیروشیما و ناکازاکی که دارای قدرت انفجاری معادل 20 کیلوتن تی. ان. تی بود، هیچ یک از ساکنان آن شهرها که در فواصل بیش از 3 کیلومتر از نقطه صفر** Zero Point *** انفجار بوده اند در معرض هیچ گونه اثرات فوری سلاح قرار نگرفتند. اما نباید فراموش کرد که انفجارات هسته ای دارای اثرات باقیه می باشند از جمله دارای ریزشهای رادیو اکتیو می باشند. این ریزشها به سه نوع طبقه بندی می شوند:
1 - ریزشهای نزدیک 2 - ریزشهای دور 3 - ریزشهای جهانی
ریزشهای نزدیک تشکیل شده اند از ذرات درشت سریع و فعال و تکه های خاکی که در موقع انفجار از زمین کنده شده و تحت تأثیر قوه ثقل به پایین ریزش می کنند. این مواد در ظرف چندین ساعت به سطح زمین می رسند و بر حسب قدرت انفجار انجام شده در یک مسافت بین 100 تا 400 کیلومتر در جهت باد و در حدود 50 کیلومتر در جهت عمود به مسیر باد تقسیم می شوند. ریزشهای نزدیک حاوی یک سمت زیاد محصولات رادیو اکتیو کم عمر می باشند.
ریزشهای دور از ذرات ریز و نرم تر تشکیل شده و در قشرهای پایین جوی پخش می شوند.(به طور متوسط 12000 متری یا تروپسفور Troposphere) پرتاب و پخش می شوند. تروپسفور نزدیکترین قشر جوی به زمین می باشد که ضخامت آن 11 کیلومتر است. ریزشها به وسیله باد به گرد زمین نقل مکان پیدا می کنند و اغلب بتدریج با پخش شدن در یک نوار وسیع جغرافیایی در اطراف زمینی که انفجار در آن انجام شده است به وسیله ته نشینی های جوی به زمین می رسند. ریزشهای جهانی از ذرات بسیار ریز و نرم تشکیل شده اند و در استراتوسفر (بالاتر از روی این Stratosphere 12000 متر) پخش می شوند و اثر قوه ثقل زمین روی این ذرات بسیار ضعیف است (ضخامت استراتوسفر 30 کیلومتر می باشد).
از میان ریزشهای فوق تنها ریزشهای نزدیک خطرناک می باشند
انفجارات هسته ای بویژه هوایی، در جو تعدادی زیادی محصولات فیسیون (تجزیه) پخش می کنند که می توانند برای بدن انسان زیان آور باشند. این محصولات، تشعشعات و ذراتی را پخش می کنند که با آزاد کردن انرژی خود در نسوج زنده موجودات می توانند موجبات فاسد و ضایع شدن آنها را فراهم سازند و یا اختلالاتی در عمل آنها ایجاد نمایند که از جمله آنها اثرات ارثی است و در نتیجه این خطر را در بر دارد که روی نسلهای بعدی نیز تأثیر بگذارند.

شهادت سرلشکر خلبان عباس بابایی